Klepp Legesenter As
Juridisk navn:  Klepp Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51785000
Skulevegen 7 Skulevegen 7 Fax:
4350 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 918307532
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 23.11.2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aabrekk Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,08%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.340.000 4.432.000 4.185.000 4.143.000 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Regnskap for Klepp Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.340.000 4.432.000 4.185.000 4.143.000 0
Driftskostnader -4.339.000 -4.432.000 -4.186.000 -4.143.000 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Sum eiendeler 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 577.000 621.000 630.000 581.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -1.000 -2.000 -3.000 4.000 0
Andre inntekter 4.341.000 4.434.000 4.188.000 4.140.000 0
Driftsinntekter 4.340.000 4.432.000 4.185.000 4.143.000 0
Varekostnad -490.000 -483.000 -443.000 -404.000 0
Lønninger -1.953.000 -2.115.000 -2.021.000 -1.984.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.896.000 -1.834.000 -1.722.000 -1.755.000 0
Driftskostnader -4.339.000 -4.432.000 -4.186.000 -4.143.000 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 98.000 77.000 79.000 76.000 0
Kundefordringer 337.000 305.000 373.000 106.000 0
Andre fordringer 2.000 84.000 72.000 287.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 640.000 655.000 606.000 611.000 500.000
Sum omløpsmidler 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Sum eiendeler 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 262.000 277.000 275.000 264.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 129.000 128.000 105.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 214.000 227.000 212.000 0
Sum kortsiktig gjeld 577.000 621.000 630.000 581.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.077.000 1.121.000 1.130.000 1.081.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.7 1.7 0
Soliditet 46.4 44.6 44.2 46.3 1
Resultatgrad 0 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.3 1.2 0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0
Signatur
30.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune SlettbakkStyreleder47
Solveig BøStyremedlem34
Magni SønnesynStyremedlem61
Stein Eirik HeskestadStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Magni Sønnesyn25.0061
Stein Eirik Heskestad25.0042
Rune Slettbakk25.0047
Solveig Bø25.0034
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00