Inesse Jewelry As
Juridisk navn:  Inesse Jewelry As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40590267
Dagrosveien 38B Dagrosveien 38B Fax:
4326 Sandnes 4326 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 918489487
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
392,16%
Resultat  
  
144,44%
Egenkapital  
  
12,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 251.000 51.000 81.000 164.000 129.000
Resultat: 4.000 -9.000 7.000 -231.000 -160.000
Egenkapital: -318.000 -362.000 -354.000 -361.000 -130.000
Regnskap for Inesse Jewelry As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 251.000 51.000 81.000 164.000 129.000
Driftskostnader -247.000 -60.000 -74.000 -394.000 -289.000
Driftsresultat 4.000 -9.000 7.000 -230.000 -160.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt 4.000 -9.000 7.000 -231.000 -160.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 4.000 -9.000 7.000 -231.000 -160.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 14.000 20.000
Sum omløpsmidler 52.000 59.000 45.000 85.000 54.000
Sum eiendeler 52.000 59.000 45.000 99.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -348.000 -392.000 -384.000 -391.000 -160.000
Sum egenkapital -318.000 -362.000 -354.000 -361.000 -130.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 0 175.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 421.000 224.000 460.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 59.000 45.000 99.000 75.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 251.000 51.000 81.000 164.000 129.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 251.000 51.000 81.000 164.000 129.000
Varekostnad -52.000 -29.000 -1.000 -48.000 -45.000
Lønninger -39.000 -2.000 -33.000 -198.000 -139.000
Avskrivning -14.000 -8.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -29.000 -26.000 -140.000 -98.000
Driftskostnader -247.000 -60.000 -74.000 -394.000 -289.000
Driftsresultat 4.000 -9.000 7.000 -230.000 -160.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 4.000 -9.000 7.000 -231.000 -160.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 14.000 20.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 14.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 14.000 20.000
Varebeholdning 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Kundefordringer 1.000 3.000 0 0 1.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.000 12.000 1.000 41.000 10.000
Sum omløpsmidler 52.000 59.000 45.000 85.000 54.000
Sum eiendeler 52.000 59.000 45.000 99.000 74.000
Sum opptjent egenkapital -348.000 -392.000 -384.000 -391.000 -160.000
Sum egenkapital -318.000 -362.000 -354.000 -361.000 -130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 175.000 0 175.000
Leverandørgjeld 6.000 13.000 9.000 9.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 6.000 6.000 39.000 15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 358.000 402.000 209.000 411.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 421.000 224.000 460.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 59.000 45.000 99.000 75.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -318.000 -362.000 -179.000 -375.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.3
Soliditet -611.5 -613.6 -786.7 -364.6 -173.3
Resultatgrad 1.6 -17.6 8.6 -140.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.2 -1.1 -1.3 -1.6
Total kapitalrentabilitet 7.7 -15.3 15.6 -232.3 -213.3
Signatur
02.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Inesa Grigaité-SpucienéStyreleder35
Mindaugas SpucysStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Inesa Grigaité-Spuciené100.0035
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00