Scan Tech AS
Juridisk navn:  Scan Tech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51545400
Finnestadsvingen 23 Finnestadsvingen 23 Fax: 51545450
4029 Stavanger 4029 Stavanger
Fylke: Kommune: www.scan-tech.no
Rogaland Stavanger
Org.nr: 974348128
Aksjekapital: 1.968.358 NOK
Antall ansatte: 71
Etableringsdato: 03.03.1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: james fisher scan tech holding as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14,64%
Resultat  
  
575,53%
Egenkapital  
  
-5,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 180.127.000 157.128.000 160.031.000 150.685.000 162.132.000
Resultat: 9.948.000 -2.092.000 10.079.000 1.886.000 -8.611.000
Egenkapital: 199.306.000 211.585.000 213.149.000 211.127.000 13.308.000
Regnskap for Scan Tech AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 180.127.000 157.128.000 160.031.000 150.685.000 162.132.000
Driftskostnader -170.413.000 -158.118.000 -148.646.000 -149.009.000 -162.761.000
Driftsresultat 9.714.000 -991.000 11.386.000 1.676.000 -629.000
Finansinntekter 1.253.000 1.167.000 663.000 1.610.000 382.000
Finanskostnader -1.019.000 -2.269.000 -1.969.000 -1.400.000 -8.364.000
Finans 234.000 -1.102.000 -1.306.000 210.000 -7.982.000
Resultat før skatt 9.948.000 -2.092.000 10.079.000 1.886.000 -8.611.000
Skattekostnad -2.228.000 529.000 -2.057.000 -336.000 3.621.000
Årsresultat 7.721.000 -1.564.000 8.022.000 1.551.000 -4.990.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 168.582.000 189.425.000 198.293.000 171.456.000 182.852.000
Sum omløpsmidler 114.706.000 76.613.000 81.675.000 90.331.000 83.875.000
Sum eiendeler 283.288.000 266.038.000 279.968.000 261.787.000 266.727.000
Sum opptjent egenkapital 422.000 2.132.000 581.000
Sum egenkapital 199.306.000 211.585.000 213.149.000 211.127.000 13.308.000
Sum langsiktig gjeld 22.443.000 23.803.000 23.012.000 0 200.000.000
Sum kortsiktig gjeld 61.539.000 30.650.000 43.806.000 50.659.000 53.418.000
Sum gjeld og egenkapital 283.288.000 266.038.000 279.968.000 261.786.000 266.727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 178.960.000 154.393.000 159.475.000 149.925.000 156.267.000
Andre inntekter 1.168.000 2.734.000 556.000 759.000 5.865.000
Driftsinntekter 180.127.000 157.128.000 160.031.000 150.685.000 162.132.000
Varekostnad -57.122.000 -53.415.000 -41.427.000 -42.081.000 -46.782.000
Lønninger -54.864.000 -48.635.000 -53.022.000 -49.746.000 -55.290.000
Avskrivning -26.568.000 -27.417.000 -25.386.000 -27.632.000 -30.562.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -31.859.000 -28.651.000 -28.811.000 -29.550.000 -30.127.000
Driftskostnader -170.413.000 -158.118.000 -148.646.000 -149.009.000 -162.761.000
Driftsresultat 9.714.000 -991.000 11.386.000 1.676.000 -629.000
Finansinntekter 1.253.000 1.167.000 663.000 1.610.000 382.000
Finanskostnader -1.019.000 -2.269.000 -1.969.000 -1.400.000 -8.364.000
Finans 234.000 -1.102.000 -1.306.000 210.000 -7.982.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -20.000.000 0 -3.732.000 0
Årsresultat 7.721.000 -1.564.000 8.022.000 1.551.000 -4.990.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.252.000 12.479.000 12.293.000 14.966.000 16.272.000
Fast eiendom 4.503.000 5.360.000 6.216.000 7.072.000 7.936.000
Maskiner anlegg 129.857.000 146.608.000 154.051.000 133.723.000 150.848.000
Driftsløsøre 2.850.000 3.857.000 4.612.000 4.574.000 5.282.000
Sum varige driftsmidler 137.210.000 155.825.000 164.880.000 145.369.000 164.066.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.121.000 21.121.000 21.121.000 11.121.000 2.513.000
Sum anleggsmidler 168.582.000 189.425.000 198.293.000 171.456.000 182.852.000
Varebeholdning 15.204.000 17.898.000 16.581.000 14.949.000 15.380.000
Kundefordringer 40.988.000 27.488.000 36.379.000 26.621.000 31.468.000
Andre fordringer 56.668.000 29.751.000 26.667.000 46.891.000 8.968.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.846.000 1.476.000 2.047.000 1.869.000 1.997.000
Sum omløpsmidler 114.706.000 76.613.000 81.675.000 90.331.000 83.875.000
Sum eiendeler 283.288.000 266.038.000 279.968.000 261.787.000 266.727.000
Sum opptjent egenkapital 422.000 2.132.000 581.000
Sum egenkapital 199.306.000 211.585.000 213.149.000 211.127.000 13.308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 16.956.000
Sum langsiktig gjeld 22.443.000 23.803.000 23.012.000 0 200.000.000
Leverandørgjeld 18.669.000 10.384.000 16.452.000 12.890.000 18.352.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.738.000 9.293.000 11.282.000 7.577.000 6.261.000
Utbytte -20.000.000 0 -3.732.000 0
Annen kortsiktig gjeld 12.133.000 10.973.000 16.073.000 26.460.000 11.849.000
Sum kortsiktig gjeld 61.539.000 30.650.000 43.806.000 50.659.000 53.418.000
Sum gjeld og egenkapital 283.288.000 266.038.000 279.968.000 261.786.000 266.727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 53.167.000 45.963.000 37.869.000 39.672.000 30.457.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.5 1.9 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 1.5 1.5 1.3
Soliditet 70.4 79.5 76.1 80.6 5
Resultatgrad 5.4 -0.6 7.1 1.1 -0.4
Rentedekningsgrad 9.5 -0.4 5.8 1.2 -0.1
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.3 0.2 1
Total kapitalrentabilitet 3.9 0.1 4.3 1.3 -0.1
Signatur
18.11.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Eoghan O LionáirdStyreleder56
Christopher Graeme StevensStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
James Fisher Norway As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00