Gullsmed & Urmakar H Brændmo & Jannicke Pettersen As
Juridisk navn:  Gullsmed & Urmakar H Brændmo & Jannicke Pettersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57821665
Naustdalsvegen 1B Naustdalsvegen 1B Fax: 57821180
6800 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 974360934
Aksjekapital: 533.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 07.03.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Argo Revisjon As
Regnskapsfører: As Fjord-Data
Utvikling:
Omsetning  
  
15,83%
Resultat  
  
-36,29%
Egenkapital  
  
12,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.676.000 7.490.000 6.429.000 6.254.000 6.332.000
Resultat: 567.000 890.000 2.000 -113.000 719.000
Egenkapital: 3.962.000 3.519.000 2.825.000 2.823.000 2.912.000
Regnskap for Gullsmed & Urmakar H Brændmo & Jannicke Pettersen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.676.000 7.490.000 6.429.000 6.254.000 6.332.000
Driftskostnader -8.080.000 -6.539.000 -6.326.000 -6.260.000 -5.534.000
Driftsresultat 596.000 951.000 104.000 -6.000 797.000
Finansinntekter -4.000 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -60.000 -101.000 -107.000 -78.000
Finans -28.000 -60.000 -101.000 -107.000 -78.000
Resultat før skatt 567.000 890.000 2.000 -113.000 719.000
Skattekostnad -125.000 -196.000 -1.000 24.000 -173.000
Årsresultat 443.000 694.000 2.000 -89.000 545.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 514.000 583.000 709.000 811.000 785.000
Sum omløpsmidler 5.630.000 5.234.000 4.012.000 4.384.000 4.792.000
Sum eiendeler 6.144.000 5.817.000 4.721.000 5.195.000 5.577.000
Sum opptjent egenkapital 3.312.000 2.869.000 2.175.000 2.173.000 2.262.000
Sum egenkapital 3.962.000 3.519.000 2.825.000 2.823.000 2.912.000
Sum langsiktig gjeld 207.000 560.000 796.000 887.000 1.337.000
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 1.738.000 1.100.000 1.485.000 1.329.000
Sum gjeld og egenkapital 6.145.000 5.817.000 4.721.000 5.195.000 5.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.676.000 7.490.000 6.429.000 6.254.000 6.332.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.676.000 7.490.000 6.429.000 6.254.000 6.332.000
Varekostnad -3.657.000 -2.898.000 -2.944.000 -2.626.000 -2.134.000
Lønninger -3.340.000 -2.636.000 -2.271.000 -2.511.000 -2.459.000
Avskrivning -165.000 -149.000 -139.000 -117.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -918.000 -856.000 -972.000 -1.006.000 -906.000
Driftskostnader -8.080.000 -6.539.000 -6.326.000 -6.260.000 -5.534.000
Driftsresultat 596.000 951.000 104.000 -6.000 797.000
Finansinntekter -4.000 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -60.000 -101.000 -107.000 -78.000
Finans -28.000 -60.000 -101.000 -107.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 443.000 694.000 2.000 -89.000 545.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 130.000 101.000 102.000 82.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 384.000 482.000 608.000 730.000 785.000
Sum varige driftsmidler 384.000 482.000 608.000 730.000 785.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 514.000 583.000 709.000 811.000 785.000
Varebeholdning 4.435.000 3.845.000 3.663.000 4.132.000 4.191.000
Kundefordringer 82.000 13.000 47.000 75.000 93.000
Andre fordringer 10.000 15.000 1.000 6.000 0
Sum investeringer 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Kasse, bank 1.073.000 1.331.000 272.000 141.000 477.000
Sum omløpsmidler 5.630.000 5.234.000 4.012.000 4.384.000 4.792.000
Sum eiendeler 6.144.000 5.817.000 4.721.000 5.195.000 5.577.000
Sum opptjent egenkapital 3.312.000 2.869.000 2.175.000 2.173.000 2.262.000
Sum egenkapital 3.962.000 3.519.000 2.825.000 2.823.000 2.912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 429.000 0
Sum langsiktig gjeld 207.000 560.000 796.000 887.000 1.337.000
Leverandørgjeld 429.000 487.000 350.000 314.000 344.000
Betalbar skatt 144.000 164.000 0 0 137.000
Skyldig offentlige avgifter 660.000 648.000 476.000 471.000 462.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 743.000 438.000 274.000 272.000 386.000
Sum kortsiktig gjeld 1.976.000 1.738.000 1.100.000 1.485.000 1.329.000
Sum gjeld og egenkapital 6.145.000 5.817.000 4.721.000 5.195.000 5.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.654.000 3.496.000 2.912.000 2.899.000 3.463.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.0 3.6 3 3.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.3 0.2 0.5
Soliditet 64.5 60.5 59.8 54.3 52.2
Resultatgrad 6.9 12.7 1.6 -0.1 12.6
Rentedekningsgrad 24.8 15.9 1 -0.1 10.2
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.6 16.3 2.2 -0.1 14.3
Signatur
13.07.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Henning Arthur BrændmoStyreleder60
Jannicke PettersenStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Henning Arthur Brændmo60.0360
Jannicke Pettersen39.9658
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00