Myrill Design As
Juridisk navn:  Myrill Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Odlandsvegen 5 Odlandsvegen 5 Fax:
4387 Bjerkreim 4387 Bjerkreim
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 918932178
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 20.04.2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjerkreim Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,26%
Resultat  
  
-190%
Egenkapital  
  
-47,62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 90.000 94.000 123.000 69.000 68.000
Resultat: -9.000 10.000 18.000 17.000 -49.000
Egenkapital: 11.000 21.000 10.000 -8.000 -25.000
Regnskap for Myrill Design As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 90.000 94.000 123.000 69.000 68.000
Driftskostnader -98.000 -84.000 -106.000 -53.000 -116.000
Driftsresultat -9.000 9.000 17.000 17.000 -49.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -1.000 1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt -9.000 10.000 18.000 17.000 -49.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 10.000 18.000 17.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 126.000 156.000 183.000 164.000 135.000
Sum eiendeler 126.000 156.000 183.000 164.000 135.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -9.000 -20.000 -38.000 -49.000
Sum egenkapital 11.000 21.000 10.000 -8.000 -25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115.000 136.000 173.000 171.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 157.000 183.000 163.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 94.000 121.000 69.000 53.000
Andre inntekter 0 1.000 0 15.000
Driftsinntekter 90.000 94.000 123.000 69.000 68.000
Varekostnad -63.000 -45.000 -71.000 -27.000 -27.000
Lønninger -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -2.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -31.000 -35.000 -31.000 -22.000 -87.000
Driftskostnader -98.000 -84.000 -106.000 -53.000 -116.000
Driftsresultat -9.000 9.000 17.000 17.000 -49.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -1.000 1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 10.000 18.000 17.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 74.000 81.000 80.000 98.000 74.000
Kundefordringer 1.000 0 2.000 3.000 6.000
Andre fordringer 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 48.000 70.000 96.000 58.000 47.000
Sum omløpsmidler 126.000 156.000 183.000 164.000 135.000
Sum eiendeler 126.000 156.000 183.000 164.000 135.000
Sum opptjent egenkapital -19.000 -9.000 -20.000 -38.000 -49.000
Sum egenkapital 11.000 21.000 10.000 -8.000 -25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 12.000 20.000 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 98.000 121.000 153.000 159.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 136.000 173.000 171.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 157.000 183.000 163.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 20.000 10.000 -7.000 -25.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4
Soliditet 8.7 13.4 5.5 -4.9 -18.5
Resultatgrad -10.0 9.6 13.8 24.6 -72.1
Rentedekningsgrad -4.5
Gjeldsgrad 10.5 6.5 17.3 -21.4 -6.4
Total kapitalrentabilitet -6.3 6.4 9.8 1 -36.3
Signatur
04.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Magnhild GjedremStyreleder37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Magnhild Gjedrem100.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00