Butikkdrift Nysether As
Juridisk navn:  Butikkdrift Nysether As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48154950
Terneveien 13 Sonsveien 95 Fax:
1555 Son 1550 Hølen
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 918990909
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 19.04.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,47%
Resultat  
  
99,19%
Egenkapital  
  
206,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.729.000 14.121.000 12.216.000 7.748.000 3.895.000
Resultat: 737.000 370.000 486.000 -582.000 117.000
Egenkapital: 555.000 181.000 31.000 -455.000 119.000
Regnskap for Butikkdrift Nysether As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.729.000 14.121.000 12.216.000 7.748.000 3.895.000
Driftskostnader -15.984.000 -13.745.000 -11.721.000 -8.322.000 -3.767.000
Driftsresultat 745.000 376.000 495.000 -573.000 128.000
Finansinntekter 1.000 4.000 9.000 5.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -17.000 -14.000 -12.000
Finans -9.000 -7.000 -8.000 -9.000 -11.000
Resultat før skatt 737.000 370.000 486.000 -582.000 117.000
Skattekostnad -164.000 -70.000 0 8.000 -28.000
Årsresultat 573.000 300.000 486.000 -574.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 33.000 45.000 57.000 353.000
Sum omløpsmidler 3.557.000 3.490.000 2.991.000 2.184.000 1.452.000
Sum eiendeler 3.577.000 3.523.000 3.036.000 2.241.000 1.805.000
Sum opptjent egenkapital 525.000 151.000 1.000 -485.000 89.000
Sum egenkapital 555.000 181.000 31.000 -455.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 373.000 437.000 467.000 644.000 720.000
Sum kortsiktig gjeld 2.650.000 2.905.000 2.538.000 2.052.000 966.000
Sum gjeld og egenkapital 3.578.000 3.523.000 3.036.000 2.241.000 1.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.147.000 12.904.000 10.292.000 6.996.000 3.516.000
Andre inntekter 1.582.000 1.217.000 1.924.000 752.000 379.000
Driftsinntekter 16.729.000 14.121.000 12.216.000 7.748.000 3.895.000
Varekostnad -7.814.000 -6.825.000 -5.457.000 -3.380.000 -1.573.000
Lønninger -3.661.000 -3.375.000 -3.303.000 -2.706.000 -1.212.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -12.000 -47.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.497.000 -3.533.000 -2.949.000 -2.189.000 -935.000
Driftskostnader -15.984.000 -13.745.000 -11.721.000 -8.322.000 -3.767.000
Driftsresultat 745.000 376.000 495.000 -573.000 128.000
Finansinntekter 1.000 4.000 9.000 5.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -11.000 -17.000 -14.000 -12.000
Finans -9.000 -7.000 -8.000 -9.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 -150.000 0 0 0
Årsresultat 573.000 300.000 486.000 -574.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 33.000 45.000 57.000 353.000
Sum varige driftsmidler 20.000 33.000 45.000 57.000 353.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 33.000 45.000 57.000 353.000
Varebeholdning 713.000 777.000 675.000 637.000 428.000
Kundefordringer 226.000 139.000 215.000 204.000 180.000
Andre fordringer 269.000 310.000 1.730.000 878.000 674.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.349.000 2.264.000 371.000 465.000 170.000
Sum omløpsmidler 3.557.000 3.490.000 2.991.000 2.184.000 1.452.000
Sum eiendeler 3.577.000 3.523.000 3.036.000 2.241.000 1.805.000
Sum opptjent egenkapital 525.000 151.000 1.000 -485.000 89.000
Sum egenkapital 555.000 181.000 31.000 -455.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 4.000 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 373.000 437.000 467.000 644.000 720.000
Leverandørgjeld 1.260.000 1.542.000 951.000 940.000 457.000
Betalbar skatt 166.000 66.000 0 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 347.000 288.000 504.000 186.000 183.000
Utbytte -200.000 -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 677.000 859.000 1.083.000 927.000 306.000
Sum kortsiktig gjeld 2.650.000 2.905.000 2.538.000 2.052.000 966.000
Sum gjeld og egenkapital 3.578.000 3.523.000 3.036.000 2.241.000 1.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 907.000 585.000 453.000 132.000 486.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 0.8 1.1
Soliditet 15.5 5.1 1 -20.3 6.6
Resultatgrad 4.5 2.7 4.1 -7.4 3.3
Rentedekningsgrad 74.5 34.2 29.1 -40.9 10.7
Gjeldsgrad 5.4 18.5 96.9 -5.9 14.2
Total kapitalrentabilitet 20.8 10.8 16.6 -25.3 7.1
Signatur
15.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
NYSETHER ANDERS
Prokurister
15.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders NysetherStyreleder53
Lotte Alice NysetherStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anders Nysether100.0053
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00