Bhl Bygg Og Innredning As
Juridisk navn:  Bhl Bygg Og Innredning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Krittveien 39 Krittveien 39 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 919291370
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 26.06.2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
59,99%
Resultat  
  
260,45%
Egenkapital  
  
9,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.839.000 12.400.000 11.489.000 8.067.000 6.884.000
Resultat: 966.000 268.000 513.000 124.000 338.000
Egenkapital: 896.000 816.000 818.000 420.000 323.000
Regnskap for Bhl Bygg Og Innredning As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.839.000 12.400.000 11.489.000 8.067.000 6.884.000
Driftskostnader -18.573.000 -11.993.000 -10.825.000 -7.850.000 -6.490.000
Driftsresultat 1.266.000 408.000 664.000 216.000 394.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -300.000 -140.000 -152.000 -93.000 -56.000
Finans -300.000 -139.000 -151.000 -93.000 -55.000
Resultat før skatt 966.000 268.000 513.000 124.000 338.000
Skattekostnad -215.000 -61.000 -115.000 -27.000 -117.000
Årsresultat 751.000 207.000 398.000 97.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.516.000 3.726.000 3.715.000 2.470.000 2.180.000
Sum omløpsmidler 13.946.000 2.534.000 1.966.000 2.937.000 2.231.000
Sum eiendeler 17.462.000 6.260.000 5.681.000 5.407.000 4.411.000
Sum opptjent egenkapital 794.000 714.000 716.000 318.000 220.000
Sum egenkapital 896.000 816.000 818.000 420.000 323.000
Sum langsiktig gjeld 13.125.000 3.180.000 3.388.000 1.934.000 1.941.000
Sum kortsiktig gjeld 3.441.000 2.264.000 1.475.000 3.053.000 2.148.000
Sum gjeld og egenkapital 17.462.000 6.260.000 5.681.000 5.407.000 4.411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.839.000 12.400.000 11.711.000 8.067.000 6.884.000
Andre inntekter -222.000 0 0
Driftsinntekter 19.839.000 12.400.000 11.489.000 8.067.000 6.884.000
Varekostnad -12.911.000 -7.154.000 -6.139.000 -3.373.000 -3.417.000
Lønninger -3.918.000 -3.309.000 -3.350.000 -3.390.000 -2.278.000
Avskrivning -219.000 -230.000 -211.000 -155.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.525.000 -1.300.000 -1.125.000 -932.000 -688.000
Driftskostnader -18.573.000 -11.993.000 -10.825.000 -7.850.000 -6.490.000
Driftsresultat 1.266.000 408.000 664.000 216.000 394.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -300.000 -140.000 -152.000 -93.000 -56.000
Finans -300.000 -139.000 -151.000 -93.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -209.000 0 0 0
Årsresultat 751.000 207.000 398.000 97.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 3.187.000 3.248.000 3.053.000 1.523.000 1.463.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 318.000 455.000 628.000 773.000 642.000
Sum varige driftsmidler 3.505.000 3.703.000 3.680.000 2.297.000 2.105.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 23.000 35.000 173.000 75.000
Sum anleggsmidler 3.516.000 3.726.000 3.715.000 2.470.000 2.180.000
Varebeholdning 11.648.000 0 0 0
Kundefordringer 1.630.000 1.516.000 506.000 1.856.000 1.311.000
Andre fordringer 117.000 225.000 80.000 117.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 550.000 792.000 1.380.000 964.000 862.000
Sum omløpsmidler 13.946.000 2.534.000 1.966.000 2.937.000 2.231.000
Sum eiendeler 17.462.000 6.260.000 5.681.000 5.407.000 4.411.000
Sum opptjent egenkapital 794.000 714.000 716.000 318.000 220.000
Sum egenkapital 896.000 816.000 818.000 420.000 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 80.000 29.000 26.000 57.000 48.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.125.000 3.180.000 3.388.000 1.934.000 1.941.000
Leverandørgjeld 1.548.000 1.222.000 376.000 1.416.000 822.000
Betalbar skatt 164.000 58.000 146.000 18.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 738.000 454.000 470.000 655.000 453.000
Utbytte -209.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 991.000 531.000 483.000 964.000 804.000
Sum kortsiktig gjeld 3.441.000 2.264.000 1.475.000 3.053.000 2.148.000
Sum gjeld og egenkapital 17.462.000 6.260.000 5.681.000 5.407.000 4.411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.505.000 270.000 491.000 -116.000 83.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1.1 1.3 1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 1.3 1 1
Soliditet 5.1 13.0 14.4 7.8 7.3
Resultatgrad 6.4 3.3 5.8 2.7 5.7
Rentedekningsgrad 4.2 2.9 4.4 2.3 7
Gjeldsgrad 18.5 6.7 5.9 11.9 12.7
Total kapitalrentabilitet 7.3 6.5 11.7 4 9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hallvard LomelandStyreleder41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hallvard Lomeland55.0041
Espen Lomeland45.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00