Greveløkka Medisinske As
Juridisk navn:  Greveløkka Medisinske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55599998
Jernbanegata 24 Jernbanegata 24 Fax: 55599948
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 974448742
Aksjekapital: 125.000 NOK
Etableringsdato: 15.12.1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sletten Kristoffer
Utvikling:
Omsetning  
  
2,04%
Resultat  
  
-28,33%
Egenkapital  
  
50,76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 500.000 490.000 700.000 650.000 113.000
Resultat: 215.000 300.000 267.000 116.000 35.000
Egenkapital: 499.000 331.000 787.000 520.000 404.000
Regnskap for Greveløkka Medisinske As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 500.000 490.000 700.000 650.000 113.000
Driftskostnader -285.000 -190.000 -433.000 -534.000 -78.000
Driftsresultat 215.000 300.000 267.000 116.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 215.000 300.000 267.000 116.000 35.000
Skattekostnad -47.000 0 0 0 0
Årsresultat 168.000 300.000 267.000 116.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 540.000 825.000 735.000 0 268.000
Sum omløpsmidler 6.000 6.000 184.000 652.000 304.000
Sum eiendeler 546.000 831.000 919.000 652.000 572.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 206.000 406.000 139.000 23.000
Sum egenkapital 499.000 331.000 787.000 520.000 404.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 500.000 132.000 132.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 831.000 919.000 652.000 571.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 500.000 490.000 700.000 650.000 113.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 500.000 490.000 700.000 650.000 113.000
Varekostnad 0 0 -403.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -190.000 -433.000 -131.000 -78.000
Driftskostnader -285.000 -190.000 -433.000 -534.000 -78.000
Driftsresultat 215.000 300.000 267.000 116.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 168.000 300.000 267.000 116.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 268.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 268.000
Sum finansielle anleggsmidler 540.000 825.000 735.000 0 0
Sum anleggsmidler 540.000 825.000 735.000 0 268.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 182.000 182.000 96.000
Andre fordringer 0 0 468.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 6.000 2.000 3.000 115.000
Sum omløpsmidler 6.000 6.000 184.000 652.000 304.000
Sum eiendeler 546.000 831.000 919.000 652.000 572.000
Sum opptjent egenkapital 374.000 206.000 406.000 139.000 23.000
Sum egenkapital 499.000 331.000 787.000 520.000 404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 132.000 132.000 167.000
Betalbar skatt 47.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000 500.000 132.000 132.000 167.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 831.000 919.000 652.000 571.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 -494.000 52.000 520.000 137.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 1.4 4.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0.1 0 1.4 4.9 1.8
Soliditet 91.4 39.8 85.6 79.8 70.8
Resultatgrad 43.0 61.2 38.1 17.8 30.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 1.5 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 39.4 36.1 29.1 17.8 6
Signatur
23.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell VaageStyreleder69
Liv Sigrid JohansenStyremedlem70
Jan Einar VaageStyremedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjv Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00