Dm Automek AS
Juridisk navn:  Dm Automek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35996740
Tørdalsveien 25 Tørdalsveien 25 Fax: 35996822
3750 Drangedal 3750 Drangedal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Drangedal
Org.nr: 974496143
Aksjekapital: 206.700 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12.06.1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: kåsmyra bil as
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,66%
Resultat  
  
31,77%
Egenkapital  
  
13,73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.578.000 5.181.000 4.851.000 5.112.000 4.970.000
Resultat: 983.000 746.000 846.000 875.000 731.000
Egenkapital: 6.476.000 5.694.000 5.176.000 4.516.000 3.842.000
Regnskap for Dm Automek AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.578.000 5.181.000 4.851.000 5.112.000 4.970.000
Driftskostnader -4.616.000 -4.468.000 -4.046.000 -4.265.000 -4.254.000
Driftsresultat 962.000 714.000 806.000 848.000 714.000
Finansinntekter 21.000 32.000 41.000 29.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0
Finans 21.000 32.000 40.000 27.000 16.000
Resultat før skatt 983.000 746.000 846.000 875.000 731.000
Skattekostnad -201.000 -228.000 -186.000 -201.000 -175.000
Årsresultat 782.000 518.000 660.000 674.000 556.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 773.000 158.000 260.000 369.000 503.000
Sum omløpsmidler 6.545.000 6.353.000 5.633.000 4.958.000 3.928.000
Sum eiendeler 7.318.000 6.511.000 5.893.000 5.327.000 4.431.000
Sum opptjent egenkapital 6.269.000 5.486.000 4.968.000 4.308.000 3.634.000
Sum egenkapital 6.476.000 5.694.000 5.176.000 4.516.000 3.842.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 841.000 818.000 711.000 811.000 577.000
Sum gjeld og egenkapital 7.318.000 6.512.000 5.893.000 5.327.000 4.431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.578.000 5.181.000 4.777.000 4.785.000 4.922.000
Andre inntekter 75.000 328.000 47.000
Driftsinntekter 5.578.000 5.181.000 4.851.000 5.112.000 4.970.000
Varekostnad -2.302.000 -1.988.000 -1.889.000 -2.181.000 -2.227.000
Lønninger -1.406.000 -1.326.000 -1.355.000 -1.286.000 -1.233.000
Avskrivning -136.000 -102.000 -114.000 -152.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -772.000 -1.052.000 -688.000 -646.000 -668.000
Driftskostnader -4.616.000 -4.468.000 -4.046.000 -4.265.000 -4.254.000
Driftsresultat 962.000 714.000 806.000 848.000 714.000
Finansinntekter 21.000 32.000 41.000 29.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0
Finans 21.000 32.000 40.000 27.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 782.000 518.000 660.000 674.000 556.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 773.000 158.000 260.000 369.000 503.000
Sum varige driftsmidler 773.000 158.000 260.000 369.000 503.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 773.000 158.000 260.000 369.000 503.000
Varebeholdning 633.000 680.000 678.000 741.000 843.000
Kundefordringer 352.000 454.000 310.000
Andre fordringer 23.000 14.000 0 17.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.889.000 5.659.000 4.603.000 3.737.000 2.774.000
Sum omløpsmidler 6.545.000 6.353.000 5.633.000 4.958.000 3.928.000
Sum eiendeler 7.318.000 6.511.000 5.893.000 5.327.000 4.431.000
Sum opptjent egenkapital 6.269.000 5.486.000 4.968.000 4.308.000 3.634.000
Sum egenkapital 6.476.000 5.694.000 5.176.000 4.516.000 3.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 -8.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0 12.000
Leverandørgjeld 200.000 246.000 201.000 158.000 161.000
Betalbar skatt 201.000 234.000 180.000 213.000 175.000
Skyldig offentlige avgifter 313.000 216.000 209.000 209.000 138.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 122.000 121.000 231.000 111.000
Sum kortsiktig gjeld 841.000 818.000 711.000 811.000 577.000
Sum gjeld og egenkapital 7.318.000 6.512.000 5.893.000 5.327.000 4.431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.704.000 5.535.000 4.922.000 4.147.000 3.351.000
Likviditetsgrad 1 7.8 7.8 7 6.1 6.8
Likviditetsgrad 2 7.0 6.9 7 5.2 5.3
Soliditet 88.5 87.4 87.8 84.8 86.7
Resultatgrad 17.2 13.8 16.6 16.6 14.4
Rentedekningsgrad 8 4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 13.4 11.5 14.4 16.5 16.5
Signatur
01.10.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
01.10.2013
Styrets medlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Linn Malén VefaldStyreleder30
Roar GranaStyremedlem48
Lars VefaldStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roar Grana11.3248
Lars Vefald88.6757
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00