Jakob Hatteland Holding AS
Juridisk navn:  Jakob Hatteland Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52763300
Stokkastrandvegen 85 Stokkastrandvegen 85 Fax:
5578 Nedre Vats 5578 Nedre Vats
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 974498359
Aksjekapital: 2.987.838 NOK
Etableringsdato: 09.06.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
891,22%
Resultat  
  
1153,47%
Egenkapital  
  
28,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.318.778.000 133.046.000 1.098.347.000 563.000 118.821.000
Resultat: 1.297.179.000 103.487.000 1.022.012.000 -41.954.000 2.471.536.000
Egenkapital: 4.399.622.000 3.435.434.000 3.364.490.000 2.357.354.000 2.376.966.000
Regnskap for Jakob Hatteland Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.318.778.000 133.046.000 1.098.347.000 563.000 118.821.000
Driftskostnader -47.418.000 -43.201.000 -38.604.000 -21.630.000 -16.459.000
Driftsresultat 1.271.360.000 89.845.000 1.059.743.000 -21.067.000 102.363.000
Finansinntekter 31.091.000 14.189.000 4.303.000 1.928.000 2.429.525.000
Finanskostnader -5.272.000 -547.000 -42.034.000 -22.816.000 -60.352.000
Finans 25.819.000 13.642.000 -37.731.000 -20.888.000 2.369.173.000
Resultat før skatt 1.297.179.000 103.487.000 1.022.012.000 -41.954.000 2.471.536.000
Skattekostnad -36.256.000 3.708.000 10.124.000 -4.804.000 -9.091.000
Årsresultat 1.260.923.000 107.196.000 1.032.136.000 -46.758.000 2.462.445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.738.733.000 1.085.585.000 972.800.000 960.958.000 959.720.000
Sum omløpsmidler 3.058.536.000 2.730.353.000 2.584.161.000 1.431.190.000 1.584.690.000
Sum eiendeler 4.797.269.000 3.815.938.000 3.556.961.000 2.392.148.000 2.544.410.000
Sum opptjent egenkapital 4.396.635.000 3.432.446.000 3.361.502.000 2.354.366.000 2.373.978.000
Sum egenkapital 4.399.622.000 3.435.434.000 3.364.490.000 2.357.354.000 2.376.966.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 397.647.000 380.504.000 192.472.000 34.794.000 167.445.000
Sum gjeld og egenkapital 4.797.270.000 3.815.938.000 3.556.962.000 2.392.148.000 2.544.411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.318.778.000 133.046.000 1.098.347.000 563.000 0
Andre inntekter 0 0 118.821.000
Driftsinntekter 1.318.778.000 133.046.000 1.098.347.000 563.000 118.821.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -47.418.000 -43.201.000 -38.604.000 -21.630.000 -16.459.000
Driftskostnader -47.418.000 -43.201.000 -38.604.000 -21.630.000 -16.459.000
Driftsresultat 1.271.360.000 89.845.000 1.059.743.000 -21.067.000 102.363.000
Finansinntekter 31.091.000 14.189.000 4.303.000 1.928.000 2.429.525.000
Finanskostnader -5.272.000 -547.000 -42.034.000 -22.816.000 -60.352.000
Finans 25.819.000 13.642.000 -37.731.000 -20.888.000 2.369.173.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -296.735.000 -36.225.000 0 0 -190.000.000
Årsresultat 1.260.923.000 107.196.000 1.032.136.000 -46.758.000 2.462.445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.256.000 32.573.000 22.053.000 627.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Sum varige driftsmidler 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.734.733.000 1.045.329.000 936.227.000 934.906.000 955.093.000
Sum anleggsmidler 1.738.733.000 1.085.585.000 972.800.000 960.958.000 959.720.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.970.000 6.356.000 1.747.000 0 0
Andre fordringer 78.138.000 63.010.000 39.207.000 25.331.000 203.000
Sum investeringer 2.776.661.000 2.258.437.000 1.997.605.000 1.218.809.000 1.366.442.000
Kasse, bank 105.690.000 128.005.000 306.657.000 73.171.000 208.913.000
Sum omløpsmidler 3.058.536.000 2.730.353.000 2.584.161.000 1.431.190.000 1.584.690.000
Sum eiendeler 4.797.269.000 3.815.938.000 3.556.961.000 2.392.148.000 2.544.410.000
Sum opptjent egenkapital 4.396.635.000 3.432.446.000 3.361.502.000 2.354.366.000 2.373.978.000
Sum egenkapital 4.399.622.000 3.435.434.000 3.364.490.000 2.357.354.000 2.376.966.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 347.502.000 338.620.000 167.211.000 29.318.000 32.318.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 42.159.000 0 0 24.000
Betalbar skatt 0 0 1.512.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -296.735.000 -36.225.000 0 0 -190.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.986.000 5.659.000 25.261.000 5.476.000 133.590.000
Sum kortsiktig gjeld 397.647.000 380.504.000 192.472.000 34.794.000 167.445.000
Sum gjeld og egenkapital 4.797.270.000 3.815.938.000 3.556.962.000 2.392.148.000 2.544.411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.660.889.000 2.349.849.000 2.391.689.000 1.396.396.000 1.417.245.000
Likviditetsgrad 1 7.7 7.2 13.4 41.1 9.5
Likviditetsgrad 2 7.7 7.2 13.4 41.1 9.5
Soliditet 91.7 90.0 94.6 98.5 93.4
Resultatgrad 96.4 67.5 96.5 -3741.9 86.1
Rentedekningsgrad 241.2 164.3 25.2 -0.9 1.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 27.1 2.7 29.9 -0.8 99.5
Signatur
05.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jakob HattelandStyreleder70
Ellen Hognaland HattelandVaramedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rahatt As14.32 
Øyhatt As14.32 
Jakob Hatteland12.4270
Stihatt As14.32 
Jakob Hatteland1.6570
Rohatt As14.32 
Tohatt As14.32 
Hehatt As14.32 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00