Harahorn AS
Juridisk navn:  Harahorn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32055110
Hemsedal Hemsedal Fax: 32055124
3560 Hemsedal 3560 Hemsedal
Fylke: Kommune: www.harahorn.no
Viken Hemsedal
Org.nr: 974521385
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 10.04.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Mazars As
Regnskapsfører: Bs Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,46%
Resultat  
  
24,78%
Egenkapital  
  
-48,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.855.000 6.926.000 7.167.000 7.486.000 7.565.000
Resultat: -753.000 -1.001.000 -958.000 -1.009.000 224.000
Egenkapital: 32.000 62.000 -492.000 -449.000 -372.000
Regnskap for Harahorn AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.855.000 6.926.000 7.167.000 7.486.000 7.565.000
Driftskostnader -6.604.000 -7.924.000 -8.125.000 -8.494.000 -7.388.000
Driftsresultat -750.000 -997.000 -958.000 -1.009.000 177.000
Finansinntekter 0 0 0 48.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 0 -1.000 0
Finans -3.000 -4.000 0 -1.000 48.000
Resultat før skatt -753.000 -1.001.000 -958.000 -1.009.000 224.000
Skattekostnad 165.000 219.000 210.000 211.000 -59.000
Årsresultat -588.000 -782.000 -747.000 -799.000 165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.166.000 2.199.000 2.226.000 722.000 920.000
Sum omløpsmidler 2.748.000 3.531.000 2.009.000 3.589.000 2.666.000
Sum eiendeler 4.914.000 5.730.000 4.235.000 4.311.000 3.586.000
Sum opptjent egenkapital -3.343.000 -2.755.000 -3.309.000 -3.265.000 -3.189.000
Sum egenkapital 32.000 62.000 -492.000 -449.000 -372.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.882.000 5.667.000 4.728.000 4.760.000 3.957.000
Sum gjeld og egenkapital 4.914.000 5.728.000 4.235.000 4.311.000 3.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.748.000 6.922.000 7.144.000 7.443.000 7.565.000
Andre inntekter 107.000 4.000 23.000 42.000 0
Driftsinntekter 5.855.000 6.926.000 7.167.000 7.486.000 7.565.000
Varekostnad -1.551.000 -1.701.000 -1.669.000 -1.697.000 -1.543.000
Lønninger -3.171.000 -3.873.000 -3.895.000 -3.985.000 -3.486.000
Avskrivning -176.000 -215.000 -230.000 -221.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.706.000 -2.135.000 -2.331.000 -2.591.000 -2.146.000
Driftskostnader -6.604.000 -7.924.000 -8.125.000 -8.494.000 -7.388.000
Driftsresultat -750.000 -997.000 -958.000 -1.009.000 177.000
Finansinntekter 0 0 0 48.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 0 -1.000 0
Finans -3.000 -4.000 0 -1.000 48.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -588.000 -782.000 -747.000 -799.000 165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 38.000 196.000 195.000 212.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 545.000 585.000 455.000 526.000 706.000
Sum varige driftsmidler 545.000 585.000 455.000 526.000 706.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.576.000 1.576.000 1.576.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.166.000 2.199.000 2.226.000 722.000 920.000
Varebeholdning 332.000 482.000 426.000 324.000 348.000
Kundefordringer 696.000 265.000 627.000 810.000 1.128.000
Andre fordringer 330.000 297.000 268.000 707.000 183.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 208.000 382.000 273.000 192.000 286.000
Sum omløpsmidler 2.748.000 3.531.000 2.009.000 3.589.000 2.666.000
Sum eiendeler 4.914.000 5.730.000 4.235.000 4.311.000 3.586.000
Sum opptjent egenkapital -3.343.000 -2.755.000 -3.309.000 -3.265.000 -3.189.000
Sum egenkapital 32.000 62.000 -492.000 -449.000 -372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.345.000 4.388.000 3.433.000 3.406.000 2.810.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 689.000 607.000 648.000 658.000 574.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 177.000 184.000 333.000 205.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 688.000 495.000 462.000 362.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 4.882.000 5.667.000 4.728.000 4.760.000 3.957.000
Sum gjeld og egenkapital 4.914.000 5.728.000 4.235.000 4.311.000 3.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.134.000 -2.136.000 -2.719.000 -1.171.000 -1.291.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.4 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.3 0.7 0.6
Soliditet 0.7 1.1 -11.6 -10.4 -10.4
Resultatgrad -12.8 -14.4 -13.4 -13.5 2.3
Rentedekningsgrad -250.0 -249.3
Gjeldsgrad 152.6 91.4 -9.6 -10.6 -10.6
Total kapitalrentabilitet -15.3 -17.4 -22.6 -23.4 6.3
Signatur
06.04.2022
SIGNATUR
KLOSTER GREGUSSON BJØRN
Prokurister
06.04.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sjur Ivar LangsletStyreleder62
Henrik Sæther FløymoStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kleivstua As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00