Autostore As
Juridisk navn:  Autostore As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52763500
Stokkastrandvegen 85 Stokkastrandvegen 85 Fax: 52763502
5578 Nedre Vats 5578 Nedre Vats
Fylke: Kommune: www.autostoresystem.com
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 974533014
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 271
Etableringsdato: 23.06.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
65,2%
Resultat  
  
-89,82%
Egenkapital  
  
-45,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.794.227.000 1.691.447.000 1.708.656.000 1.171.206.000 654.401.000
Resultat: 64.974.000 638.102.000 749.066.000 557.084.000 185.286.000
Egenkapital: 395.889.000 727.551.000 575.363.000 214.852.000 96.049.000
Regnskap for Autostore As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.794.227.000 1.691.447.000 1.708.656.000 1.171.206.000 654.401.000
Driftskostnader -2.752.205.000 -1.196.592.000 -1.032.836.000 -782.632.000 -499.249.000
Driftsresultat 42.022.000 494.855.000 675.821.000 388.574.000 155.153.000
Finansinntekter 232.000 184.832.000 88.699.000 179.807.000 34.394.000
Finanskostnader -1.461.000 -41.585.000 -15.454.000 -11.298.000 -4.262.000
Finans -1.229.000 143.247.000 73.245.000 168.509.000 30.132.000
Resultat før skatt 64.974.000 638.102.000 749.066.000 557.084.000 185.286.000
Skattekostnad -45.905.000 -120.607.000 -146.627.000 -91.337.000 -36.283.000
Årsresultat 19.070.000 517.496.000 602.439.000 465.747.000 149.004.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 502.732.000 273.755.000 165.257.000 91.103.000 48.778.000
Sum omløpsmidler 1.516.595.000 1.286.685.000 1.075.232.000 563.157.000 251.149.000
Sum eiendeler 2.019.327.000 1.560.440.000 1.240.489.000 654.260.000 299.927.000
Sum opptjent egenkapital 335.958.000 687.375.000 571.483.000 210.972.000 92.168.000
Sum egenkapital 395.889.000 727.551.000 575.363.000 214.852.000 96.049.000
Sum langsiktig gjeld 8.598.000 5.276.000 2.934.000 5.590.000 4.423.000
Sum kortsiktig gjeld 1.614.841.000 827.613.000 662.191.000 433.819.000 199.455.000
Sum gjeld og egenkapital 2.019.328.000 1.560.440.000 1.240.488.000 654.261.000 299.926.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.794.227.000 1.691.447.000 1.708.638.000 1.171.206.000 654.401.000
Andre inntekter 18.000 0 0
Driftsinntekter 2.794.227.000 1.691.447.000 1.708.656.000 1.171.206.000 654.401.000
Varekostnad -1.618.451.000 -767.207.000 -815.483.000 -615.671.000 -308.928.000
Lønninger -650.722.000 -166.351.000 -71.705.000 -56.646.000 -78.663.000
Avskrivning -72.226.000 -52.514.000 -28.008.000 -14.666.000 -13.476.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -410.806.000 -210.520.000 -117.640.000 -95.649.000 -98.182.000
Driftskostnader -2.752.205.000 -1.196.592.000 -1.032.836.000 -782.632.000 -499.249.000
Driftsresultat 42.022.000 494.855.000 675.821.000 388.574.000 155.153.000
Finansinntekter 232.000 184.832.000 88.699.000 179.807.000 34.394.000
Finanskostnader -1.461.000 -41.585.000 -15.454.000 -11.298.000 -4.262.000
Finans -1.229.000 143.247.000 73.245.000 168.509.000 30.132.000
Konsernbidrag -370.486.000 -401.604.000 -241.928.000 -251.243.000 -59.964.000
Utbytte 0 -95.700.000 0
Årsresultat 19.070.000 517.496.000 602.439.000 465.747.000 149.004.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 409.385.000 186.309.000 112.009.000 60.937.000 26.204.000
Fast eiendom 38.332.000 0 0 0
Maskiner anlegg 499.000 435.000 201.000 298.000
Driftsløsøre 38.897.000 71.205.000 38.180.000 15.411.000 7.842.000
Sum varige driftsmidler 77.229.000 71.704.000 38.615.000 15.612.000 8.140.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.118.000 15.743.000 14.633.000 14.554.000 14.434.000
Sum anleggsmidler 502.732.000 273.755.000 165.257.000 91.103.000 48.778.000
Varebeholdning 6.917.000 6.747.000 421.000 3.077.000 2.030.000
Kundefordringer 406.006.000 371.774.000 529.955.000 144.826.000 101.962.000
Andre fordringer 59.489.000 644.227.000 387.745.000 238.309.000 113.561.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 324.006.000 263.937.000 157.111.000 176.945.000 33.597.000
Sum omløpsmidler 1.516.595.000 1.286.685.000 1.075.232.000 563.157.000 251.149.000
Sum eiendeler 2.019.327.000 1.560.440.000 1.240.489.000 654.260.000 299.927.000
Sum opptjent egenkapital 335.958.000 687.375.000 571.483.000 210.972.000 92.168.000
Sum egenkapital 395.889.000 727.551.000 575.363.000 214.852.000 96.049.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.598.000 5.276.000 2.934.000 5.590.000 4.423.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.212.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.598.000 5.276.000 2.934.000 5.590.000 4.423.000
Leverandørgjeld 176.384.000 141.178.000 180.180.000 28.128.000 54.996.000
Betalbar skatt 3.853.000 5.999.000 80.274.000 14.351.000 17.133.000
Skyldig offentlige avgifter 426.678.000 18.560.000 27.490.000 14.918.000 6.063.000
Utbytte 0 -95.700.000 0
Annen kortsiktig gjeld 459.550.000 86.976.000 64.084.000 50.132.000 25.003.000
Sum kortsiktig gjeld 1.614.841.000 827.613.000 662.191.000 433.819.000 199.455.000
Sum gjeld og egenkapital 2.019.328.000 1.560.440.000 1.240.488.000 654.261.000 299.926.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -98.246.000 459.072.000 413.041.000 129.338.000 51.694.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.6 1.6 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1.5 1.6 1.3 1.2
Soliditet 19.6 46.6 46.4 32.8 3
Resultatgrad 1.5 29.3 39.6 33.2 23.7
Rentedekningsgrad 28.8 11.9 43.7 34.4 36.4
Gjeldsgrad 4.1 1.1 1.2 2 2.1
Total kapitalrentabilitet 2.1 43.6 61.6 86.9 63.2
Signatur
01.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2022
Prokura
Hovda Sveen Jenny
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Karl Johan LierStyreleder62
Helge OlsenStyremedlem55
Gro Anita Andersen KlungtveitStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Terminator Bidco As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00