Virvel As
Juridisk navn:  Virvel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90934493
Karlsrogata 6 Karlsrogata 6 Fax:
3257 Larvik 3257 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 975778452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10.08.1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enimente AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,99%
Resultat  
  
-600%
Egenkapital  
  
-11,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 173.000 186.000 789.000 257.000 35.000
Resultat: -15.000 3.000 195.000 60.000 -5.000
Egenkapital: 120.000 135.000 132.000 -62.000 -122.000
Regnskap for Virvel As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 173.000 186.000 789.000 257.000 35.000
Driftskostnader -188.000 -180.000 -594.000 -197.000 -40.000
Driftsresultat -15.000 5.000 195.000 60.000 -5.000
Finansinntekter -2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 3.000 195.000 60.000 -5.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 0 0
Årsresultat -15.000 2.000 194.000 60.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 123.000 143.000 255.000 158.000 92.000
Sum eiendeler 143.000 143.000 255.000 158.000 92.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 35.000 32.000 -162.000 -222.000
Sum egenkapital 120.000 135.000 132.000 -62.000 -122.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 8.000 122.000 220.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 143.000 254.000 158.000 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.000 99.000 724.000 257.000 35.000
Andre inntekter 83.000 87.000 65.000 0 0
Driftsinntekter 173.000 186.000 789.000 257.000 35.000
Varekostnad -15.000 -30.000 -368.000 -144.000 0
Lønninger 0 0 -5.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -150.000 -226.000 -48.000 -40.000
Driftskostnader -188.000 -180.000 -594.000 -197.000 -40.000
Driftsresultat -15.000 5.000 195.000 60.000 -5.000
Finansinntekter -2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 2.000 194.000 60.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 0 0 0 0
Varebeholdning 9.000 0 0 0
Kundefordringer 6.000 9.000 42.000 0
Andre fordringer 5.000 0 19.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 128.000 226.000 116.000 91.000
Sum omløpsmidler 123.000 143.000 255.000 158.000 92.000
Sum eiendeler 143.000 143.000 255.000 158.000 92.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 35.000 32.000 -162.000 -222.000
Sum egenkapital 120.000 135.000 132.000 -62.000 -122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 0 30.000 13.000 12.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 7.000 91.000 207.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 8.000 122.000 220.000 214.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 143.000 254.000 158.000 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 135.000 133.000 -62.000 -122.000
Likviditetsgrad 1 5.1 17.9 2.1 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 5.1 16.8 2.1 0.7 0.4
Soliditet 83.3 94.4 5 -39.2 -132.6
Resultatgrad -8.7 2.7 24.7 23.3 -14.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.9 -3.5 -1.8
Total kapitalrentabilitet -10.4 2.1 76.8 3 -5.4
Signatur
22.11.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir-Atle JohnsenStyreleder64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Geir-Atle Johnsen100.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00