Norsk Kammeropera AS
Juridisk navn:  Norsk Kammeropera AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22443779
c/o Randers-Pehrson Briskebyveien 84B Briskebyveien 84B Fax:
0259 Oslo 259 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975798364
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 15.09.1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Updated As
Utvikling:
Omsetning  
  
165%
Resultat  
  
855,56%
Egenkapital  
  
58,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 159.000 60.000 0 108.000 41.000
Resultat: 86.000 9.000 -67.000 38.000 -2.000
Egenkapital: -60.000 -146.000 -155.000 -89.000 -127.000
Regnskap for Norsk Kammeropera AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 159.000 60.000 0 108.000 41.000
Driftskostnader -73.000 -51.000 -67.000 -69.000 -43.000
Driftsresultat 86.000 9.000 -67.000 38.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 86.000 9.000 -67.000 38.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 86.000 9.000 -67.000 38.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 65.000 17.000 16.000 34.000 0
Sum eiendeler 65.000 17.000 16.000 34.000 0
Sum opptjent egenkapital -410.000 -496.000 -505.000 -439.000 -477.000
Sum egenkapital -60.000 -146.000 -155.000 -89.000 -127.000
Sum langsiktig gjeld 125.000 163.000 171.000 122.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000 17.000 16.000 34.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.000 50.000 0 28.000 41.000
Andre inntekter 113.000 10.000 0 80.000 0
Driftsinntekter 159.000 60.000 0 108.000 41.000
Varekostnad -26.000 -29.000 -16.000 -16.000 -17.000
Lønninger -1.000 0 0 -7.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -21.000 -51.000 -53.000 -19.000
Driftskostnader -73.000 -51.000 -67.000 -69.000 -43.000
Driftsresultat 86.000 9.000 -67.000 38.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 86.000 9.000 -67.000 38.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 65.000 17.000 16.000 34.000 0
Sum omløpsmidler 65.000 17.000 16.000 34.000 0
Sum eiendeler 65.000 17.000 16.000 34.000 0
Sum opptjent egenkapital -410.000 -496.000 -505.000 -439.000 -477.000
Sum egenkapital -60.000 -146.000 -155.000 -89.000 -127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 125.000 163.000 171.000 122.000 126.000
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 65.000 17.000 16.000 34.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 17.000 16.000 33.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 3 0
Likviditetsgrad 2 0 3 0
Soliditet -92.3 -858.8 -968.8 -261.8
Resultatgrad 54.1 15.0 35.2 -4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1 -1.1 -1.1 -1.4
Total kapitalrentabilitet 132.3 52.9 -418.8 111.8
Signatur
06.04.2016
Prokurister
06.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Arne VighalsStyreleder56
Agnes Randers-PehrsonStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nils Juel2.8575
Inger Sande Brøvig2.8576
Agnes Randers-Pehrson94.2874
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00