Holth Skogsdrift AS
Juridisk navn:  Holth Skogsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69859069
Bøen 57 Bøen 57 Fax: 69859412
1950 Rømskog 1950 Rømskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 850376182
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 01.12.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14,63%
Resultat  
  
226,01%
Egenkapital  
  
17,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 35.729.000 31.168.000 32.423.000 29.292.000 22.195.000
Resultat: 1.780.000 546.000 2.132.000 1.135.000 21.000
Egenkapital: 5.688.000 4.850.000 4.484.000 2.921.000 2.387.000
Regnskap for Holth Skogsdrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 35.729.000 31.168.000 32.423.000 29.292.000 22.195.000
Driftskostnader -34.008.000 -30.677.000 -30.323.000 -28.164.000 -22.167.000
Driftsresultat 1.720.000 492.000 2.100.000 1.127.000 29.000
Finansinntekter 71.000 68.000 57.000 51.000 42.000
Finanskostnader -12.000 -13.000 -26.000 -43.000 -50.000
Finans 59.000 55.000 31.000 8.000 -8.000
Resultat før skatt 1.780.000 546.000 2.132.000 1.135.000 21.000
Skattekostnad -391.000 -120.000 -469.000 -602.000 0
Årsresultat 1.388.000 426.000 1.663.000 534.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.411.000 7.147.000 676.000 705.000 759.000
Sum omløpsmidler 2.987.000 3.505.000 9.968.000 8.215.000 5.832.000
Sum eiendeler 12.398.000 10.652.000 10.644.000 8.920.000 6.591.000
Sum opptjent egenkapital 5.288.000 4.450.000 4.084.000 2.521.000 1.987.000
Sum egenkapital 5.688.000 4.850.000 4.484.000 2.921.000 2.387.000
Sum langsiktig gjeld 1.582.000 1.358.000 1.638.000 1.569.000 0
Sum kortsiktig gjeld 5.127.000 4.445.000 4.523.000 4.431.000 4.204.000
Sum gjeld og egenkapital 12.397.000 10.653.000 10.645.000 8.921.000 6.591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.849.000 28.891.000 28.473.000 27.139.000 20.848.000
Andre inntekter 4.880.000 2.278.000 3.950.000 2.153.000 1.347.000
Driftsinntekter 35.729.000 31.168.000 32.423.000 29.292.000 22.195.000
Varekostnad -2.275.000 -1.936.000 -1.285.000 -856.000 -149.000
Lønninger -11.393.000 -10.414.000 -10.239.000 -9.146.000 -8.228.000
Avskrivning -163.000 -143.000 -149.000 -173.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.177.000 -18.184.000 -18.650.000 -17.989.000 -13.654.000
Driftskostnader -34.008.000 -30.677.000 -30.323.000 -28.164.000 -22.167.000
Driftsresultat 1.720.000 492.000 2.100.000 1.127.000 29.000
Finansinntekter 71.000 68.000 57.000 51.000 42.000
Finanskostnader -12.000 -13.000 -26.000 -43.000 -50.000
Finans 59.000 55.000 31.000 8.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -550.000 -60.000 -100.000 0 0
Årsresultat 1.388.000 426.000 1.663.000 534.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 465.000 389.000 476.000 504.000 558.000
Sum varige driftsmidler 465.000 389.000 476.000 504.000 558.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.946.000 6.758.000 200.000 201.000 201.000
Sum anleggsmidler 9.411.000 7.147.000 676.000 705.000 759.000
Varebeholdning 165.000 223.000 279.000 305.000 469.000
Kundefordringer 958.000 1.492.000 1.173.000 1.639.000 1.185.000
Andre fordringer 1.255.000 1.147.000 8.109.000 4.553.000 3.227.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 608.000 643.000 406.000 1.717.000 951.000
Sum omløpsmidler 2.987.000 3.505.000 9.968.000 8.215.000 5.832.000
Sum eiendeler 12.398.000 10.652.000 10.644.000 8.920.000 6.591.000
Sum opptjent egenkapital 5.288.000 4.450.000 4.084.000 2.521.000 1.987.000
Sum egenkapital 5.688.000 4.850.000 4.484.000 2.921.000 2.387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.582.000 1.191.000 1.071.000 602.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 258.000 287.000 448.000
Sum langsiktig gjeld 1.582.000 1.358.000 1.638.000 1.569.000 0
Leverandørgjeld 2.222.000 2.115.000 2.147.000 2.085.000 1.763.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.483.000 1.281.000 1.184.000 1.225.000 1.238.000
Utbytte -550.000 -60.000 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.422.000 1.048.000 935.000 834.000 756.000
Sum kortsiktig gjeld 5.127.000 4.445.000 4.523.000 4.431.000 4.204.000
Sum gjeld og egenkapital 12.397.000 10.653.000 10.645.000 8.921.000 6.591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.140.000 -940.000 5.445.000 3.784.000 1.628.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 2.2 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 2.1 1.8 1.3
Soliditet 45.9 45.5 42.1 32.7 36.2
Resultatgrad 4.8 1.6 6.5 3.8 0.1
Rentedekningsgrad 143.3 37.8 80.8 26.2 0.6
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.4 2.1 1.8
Total kapitalrentabilitet 14.4 5.3 20.3 13.2 1.1
Signatur
16.09.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV DET SAMLEDE STYRET.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Birger HolthStyreleder54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Birger Holth100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00