Botnhamn Fisk AS
Juridisk navn:  Botnhamn Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95087039
Botnhamnveien 801 Botnhamnveien 801 Fax:
9373 Botnhamn 9373 Botnhamn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 861579182
Aksjekapital: 60.522 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 03.09.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
28,07%
Resultat  
  
1936,68%
Egenkapital  
  
-1,2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 552.000 431.000 197.000 197.000 152.000
Resultat: 3.655.000 -199.000 1.544.000 5.858.000 -984.000
Egenkapital: 43.723.000 44.252.000 46.504.000 47.343.000 44.649.000
Regnskap for Botnhamn Fisk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 552.000 431.000 197.000 197.000 152.000
Driftskostnader -898.000 -484.000 -646.000 -436.000 -346.000
Driftsresultat -347.000 -52.000 -448.000 -239.000 -194.000
Finansinntekter 4.002.000 -145.000 1.993.000 6.097.000 -787.000
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 4.002.000 -145.000 1.993.000 6.097.000 -790.000
Resultat før skatt 3.655.000 -199.000 1.544.000 5.858.000 -984.000
Skattekostnad 19.000 -53.000 -22.000 -164.000 -38.000
Årsresultat 3.674.000 -252.000 1.521.000 5.694.000 -1.022.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.665.000 23.727.000 20.261.000 21.807.000 23.231.000
Sum omløpsmidler 28.399.000 23.409.000 29.830.000 29.573.000 25.163.000
Sum eiendeler 46.064.000 47.136.000 50.091.000 51.380.000 48.394.000
Sum opptjent egenkapital 43.662.000 44.175.000 46.427.000 47.266.000 44.572.000
Sum egenkapital 43.723.000 44.252.000 46.504.000 47.343.000 44.649.000
Sum langsiktig gjeld 92.000 167.000 166.000 237.000 339.000
Sum kortsiktig gjeld 2.249.000 2.718.000 3.421.000 3.799.000 3.406.000
Sum gjeld og egenkapital 46.064.000 47.137.000 50.091.000 51.379.000 48.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 552.000 431.000 197.000 197.000 152.000
Driftsinntekter 552.000 431.000 197.000 197.000 152.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -19.000 0 0 0
Avskrivning -454.000 -212.000 -90.000 -75.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -272.000 -556.000 -361.000 -302.000
Driftskostnader -898.000 -484.000 -646.000 -436.000 -346.000
Driftsresultat -347.000 -52.000 -448.000 -239.000 -194.000
Finansinntekter 4.002.000 -145.000 1.993.000 6.097.000 -787.000
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 4.002.000 -145.000 1.993.000 6.097.000 -790.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -2.500.000
Årsresultat 3.674.000 -252.000 1.521.000 5.694.000 -1.022.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.143.000 5.872.000 1.349.000 1.295.000 1.119.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 573.000 544.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.716.000 6.416.000 1.349.000 1.295.000 1.119.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.949.000 17.312.000 18.912.000 20.512.000 22.112.000
Sum anleggsmidler 17.665.000 23.727.000 20.261.000 21.807.000 23.231.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 50.000 406.000 228.000 54.000 35.000
Andre fordringer 281.000 421.000 4.737.000 958.000 287.000
Sum investeringer 16.578.000 13.035.000 13.058.000 15.938.000 10.888.000
Kasse, bank 11.490.000 9.267.000 11.597.000 12.412.000 13.429.000
Sum omløpsmidler 28.399.000 23.409.000 29.830.000 29.573.000 25.163.000
Sum eiendeler 46.064.000 47.136.000 50.091.000 51.380.000 48.394.000
Sum opptjent egenkapital 43.662.000 44.175.000 46.427.000 47.266.000 44.572.000
Sum egenkapital 43.723.000 44.252.000 46.504.000 47.343.000 44.649.000
Sum avsetninger til forpliktelser 92.000 167.000 166.000 237.000 339.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 92.000 167.000 166.000 237.000 339.000
Leverandørgjeld 59.000 33.000 814.000 25.000 95.000
Betalbar skatt 56.000 52.000 94.000 265.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.500.000 -3.000.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 111.000 633.000 13.000 508.000 644.000
Sum kortsiktig gjeld 2.249.000 2.718.000 3.421.000 3.799.000 3.406.000
Sum gjeld og egenkapital 46.064.000 47.137.000 50.091.000 51.379.000 48.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.150.000 20.691.000 26.409.000 25.774.000 21.757.000
Likviditetsgrad 1 12.6 8.6 8.7 7.8 7.4
Likviditetsgrad 2 12.6 8.6 8.7 7.8 7.4
Soliditet 94.9 93.9 92.8 92.1 92.3
Resultatgrad -62.9 -12.1 -227.4 -121.3 -127.6
Rentedekningsgrad -64.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.9 -0.4 3.1 11.4
Signatur
07.07.2022
1 STYREMEDLEM.
Prokurister
25.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten JohansenStyreleder59
Willy-Morten JohansenVaramedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Morten Johansen100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00