Bergensgaten 22 AS
Juridisk navn:  Bergensgaten 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91318049
c/o Paul Caspari Risalléen 24 c/o Paul Caspari Risalléen 24 Fax: 22046100
0374 Oslo 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 866773572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 05.05.1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Centera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,05%
Resultat  
  
-65,81%
Egenkapital  
  
-22,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.919.000 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000
Resultat: -257.000 -155.000 -65.000 -110.000 -222.000
Egenkapital: -1.413.000 -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000
Regnskap for Bergensgaten 22 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.919.000 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000
Driftskostnader -1.827.000 -1.701.000 -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000
Driftsresultat 92.000 217.000 264.000 214.000 93.000
Finansinntekter 20.000 21.000 22.000 24.000 24.000
Finanskostnader -369.000 -394.000 -351.000 -347.000 -340.000
Finans -349.000 -373.000 -329.000 -323.000 -316.000
Resultat før skatt -257.000 -155.000 -65.000 -110.000 -222.000
Skattekostnad 0 0 0 -212.000
Årsresultat -257.000 -155.000 -65.000 -110.000 -435.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.808.000 6.858.000 6.908.000 6.958.000 7.008.000
Sum omløpsmidler 784.000 273.000 294.000 318.000 207.000
Sum eiendeler 7.592.000 7.131.000 7.202.000 7.276.000 7.215.000
Sum opptjent egenkapital -1.513.000 -1.256.000 -1.101.000 -1.036.000 -926.000
Sum egenkapital -1.413.000 -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000
Sum langsiktig gjeld 8.777.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Sum kortsiktig gjeld 228.000 288.000 203.000 213.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 7.592.000 7.132.000 7.202.000 7.277.000 7.216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.919.000 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000
Driftsinntekter 1.919.000 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -995.000 -1.075.000 -1.017.000 -1.092.000 -825.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -832.000 -626.000 -574.000 -506.000 -854.000
Driftskostnader -1.827.000 -1.701.000 -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000
Driftsresultat 92.000 217.000 264.000 214.000 93.000
Finansinntekter 20.000 21.000 22.000 24.000 24.000
Finanskostnader -369.000 -394.000 -351.000 -347.000 -340.000
Finans -349.000 -373.000 -329.000 -323.000 -316.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -257.000 -155.000 -65.000 -110.000 -435.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 862.000 913.000 963.000 1.013.000 1.063.000
Sum anleggsmidler 6.808.000 6.858.000 6.908.000 6.958.000 7.008.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 90.000 55.000 51.000 118.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 695.000 218.000 243.000 201.000 143.000
Sum omløpsmidler 784.000 273.000 294.000 318.000 207.000
Sum eiendeler 7.592.000 7.131.000 7.202.000 7.276.000 7.215.000
Sum opptjent egenkapital -1.513.000 -1.256.000 -1.101.000 -1.036.000 -926.000
Sum egenkapital -1.413.000 -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.777.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Leverandørgjeld -10.000 24.000 3.000 18.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 98.000 42.000 82.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 176.000 166.000 158.000 112.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 228.000 288.000 203.000 213.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 7.592.000 7.132.000 7.202.000 7.277.000 7.216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 556.000 -15.000 91.000 105.000 165.000
Likviditetsgrad 1 3.4 0.9 1.4 1.5 4.9
Likviditetsgrad 2 3.4 0.9 1.4 1.5 4.9
Soliditet -18.6 -16.2 -13.9 -12.9 -11.4
Resultatgrad 4.8 11.3 14.2 11.8 5.2
Rentedekningsgrad 0.2 0.6 0.8 0.6 0.3
Gjeldsgrad -6.4 -7.2 -8.2 -8.8 -9.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 3.3 4 3.3 1.6
Signatur
05.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Carl Paul CaspariStyreleder57
Åsta Hoftun CaspariVaramedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ris Invest AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00