Laksaa AS
Juridisk navn:  Laksaa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76969600
Postboks 509 Industriveien 12 Fax:
8507 Narvik 8517 Narvik
Fylke: Kommune: www.laksaa.no
Nordland Narvik
Org.nr: 867425462
Aksjekapital: 2.706.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 31.08.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
75,77%
Resultat  
  
24,19%
Egenkapital  
  
-40,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 45.137.000 25.679.000 36.518.000 31.955.000 20.963.000
Resultat: -3.429.000 -4.523.000 3.286.000 -7.533.000 637.000
Egenkapital: 1.770.000 2.974.000 6.530.000 4.319.000 10.455.000
Regnskap for Laksaa AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 45.137.000 25.679.000 36.518.000 31.955.000 20.963.000
Driftskostnader -48.480.000 -30.168.000 -35.017.000 -39.133.000 -19.869.000
Driftsresultat -3.343.000 -4.489.000 1.502.000 -7.177.000 1.094.000
Finansinntekter -70.000 -4.000 1.884.000 189.000 83.000
Finanskostnader -17.000 -30.000 -101.000 -544.000 -540.000
Finans -87.000 -34.000 1.783.000 -355.000 -457.000
Resultat før skatt -3.429.000 -4.523.000 3.286.000 -7.533.000 637.000
Skattekostnad 719.000 967.000 -374.000 1.772.000 -118.000
Årsresultat -2.710.000 -3.556.000 2.911.000 -5.761.000 518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.021.000 4.216.000 3.996.000 2.728.000 20.909.000
Sum omløpsmidler 8.609.000 11.982.000 10.378.000 28.193.000 15.751.000
Sum eiendeler 13.630.000 16.198.000 14.374.000 30.921.000 36.660.000
Sum opptjent egenkapital -936.000 1.774.000 5.330.000 3.119.000 9.255.000
Sum egenkapital 1.770.000 2.974.000 6.530.000 4.319.000 10.455.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 0 2.361.000 14.239.000 17.101.000
Sum kortsiktig gjeld 8.860.000 13.225.000 5.482.000 12.363.000 9.105.000
Sum gjeld og egenkapital 13.630.000 16.199.000 14.373.000 30.921.000 36.661.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.790.000 25.162.000 36.105.000 31.513.000 18.413.000
Andre inntekter 2.348.000 517.000 413.000 443.000 2.551.000
Driftsinntekter 45.137.000 25.679.000 36.518.000 31.955.000 20.963.000
Varekostnad -42.611.000 -22.070.000 -26.426.000 -23.912.000 -11.208.000
Lønninger -3.904.000 -5.011.000 -5.764.000 -6.659.000 -6.451.000
Avskrivning -48.000 -66.000 -99.000 -320.000 -337.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.917.000 -3.021.000 -2.728.000 -8.242.000 -1.873.000
Driftskostnader -48.480.000 -30.168.000 -35.017.000 -39.133.000 -19.869.000
Driftsresultat -3.343.000 -4.489.000 1.502.000 -7.177.000 1.094.000
Finansinntekter -70.000 -4.000 1.884.000 189.000 83.000
Finanskostnader -17.000 -30.000 -101.000 -544.000 -540.000
Finans -87.000 -34.000 1.783.000 -355.000 -457.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.710.000 -3.556.000 2.911.000 -5.761.000 518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.898.000 1.179.000 401.000 775.000 0
Fast eiendom 0 0 0 18.880.000
Maskiner anlegg 49.000 77.000 159.000 241.000
Driftsløsøre 18.000 30.000 43.000 60.000 54.000
Sum varige driftsmidler 18.000 79.000 120.000 219.000 19.175.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.105.000 2.959.000 3.475.000 1.734.000 1.734.000
Sum anleggsmidler 5.021.000 4.216.000 3.996.000 2.728.000 20.909.000
Varebeholdning 0 0 0 9.427.000
Kundefordringer 5.659.000 304.000 5.464.000 422.000 165.000
Andre fordringer 371.000 674.000 2.052.000 13.596.000 2.869.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.579.000 11.004.000 2.861.000 14.174.000 3.290.000
Sum omløpsmidler 8.609.000 11.982.000 10.378.000 28.193.000 15.751.000
Sum eiendeler 13.630.000 16.198.000 14.374.000 30.921.000 36.660.000
Sum opptjent egenkapital -936.000 1.774.000 5.330.000 3.119.000 9.255.000
Sum egenkapital 1.770.000 2.974.000 6.530.000 4.319.000 10.455.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 997.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 4.497.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 0 2.361.000 14.239.000 17.101.000
Leverandørgjeld 6.878.000 2.122.000 4.314.000 3.409.000 1.482.000
Betalbar skatt 0 0 0 553.000
Skyldig offentlige avgifter 622.000 693.000 354.000 1.848.000 666.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.360.000 10.409.000 814.000 7.106.000 1.908.000
Sum kortsiktig gjeld 8.860.000 13.225.000 5.482.000 12.363.000 9.105.000
Sum gjeld og egenkapital 13.630.000 16.199.000 14.373.000 30.921.000 36.661.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -251.000 -1.243.000 4.896.000 15.830.000 6.646.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.9 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1.9 2.3 0.7
Soliditet 13.0 18.4 45.4 1 28.5
Resultatgrad -7.4 -17.5 4.1 -22.5 5.2
Rentedekningsgrad -196.6 -149.6 14.9 -13.2 2
Gjeldsgrad 6.7 4.4 1.2 6.2 2.5
Total kapitalrentabilitet -25.0 -27.7 23.6 -22.6 3.2
Signatur
24.01.2022
SIGNATUR HVER FOR SEG
JOHANSEN VALDEMAR ASLE
Prokurister
24.01.2022
Prokura hver for seg
Johansen Valdemar Asle
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Alf-Jonny HorrigmoeStyreleder59
Valdemar Asle JohansenStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nor Byggforvaltning As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00