Ingeniør Kjeld W Eriksen As
Juridisk navn:  Ingeniør Kjeld W Eriksen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92089465
Danmarks Gate 52 Danmarks Gate 52 Fax:
0658 Oslo 658 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911488264
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 14.03.1962
Foretakstype: AS
Revisor: Erfa Revisjon Follo As
Regnskapsfører: Lou Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
19,58%
Resultat  
  
513,79%
Egenkapital  
  
12,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.096.000 2.589.000 2.557.000 2.853.000 3.436.000
Resultat: 534.000 87.000 51.000 244.000 266.000
Egenkapital: 3.655.000 3.238.000 3.170.000 3.131.000 2.947.000
Regnskap for Ingeniør Kjeld W Eriksen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.096.000 2.589.000 2.557.000 2.853.000 3.436.000
Driftskostnader -2.559.000 -2.500.000 -2.505.000 -2.609.000 -3.170.000
Driftsresultat 537.000 88.000 52.000 244.000 266.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Finans -4.000 0 -2.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 534.000 87.000 51.000 244.000 266.000
Skattekostnad -117.000 -19.000 -12.000 -59.000 -67.000
Årsresultat 416.000 68.000 39.000 185.000 199.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.404.000 1.443.000 1.532.000 1.707.000 1.820.000
Sum omløpsmidler 4.559.000 3.918.000 3.943.000 3.845.000 3.975.000
Sum eiendeler 5.963.000 5.361.000 5.475.000 5.552.000 5.795.000
Sum opptjent egenkapital 3.555.000 3.138.000 3.070.000 3.031.000 2.847.000
Sum egenkapital 3.655.000 3.238.000 3.170.000 3.131.000 2.947.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.308.000 2.123.000 2.305.000 2.420.000 2.848.000
Sum gjeld og egenkapital 5.963.000 5.361.000 5.475.000 5.551.000 5.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.447.000 1.940.000 1.908.000 2.178.000 2.830.000
Andre inntekter 649.000 649.000 649.000 675.000 606.000
Driftsinntekter 3.096.000 2.589.000 2.557.000 2.853.000 3.436.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.232.000 -1.249.000 -1.241.000 -1.293.000 -1.332.000
Avskrivning -272.000 -215.000 -244.000 -251.000 -321.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -688.000 -700.000 -725.000 -772.000 -993.000
Driftskostnader -2.559.000 -2.500.000 -2.505.000 -2.609.000 -3.170.000
Driftsresultat 537.000 88.000 52.000 244.000 266.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 -2.000 -1.000
Finans -4.000 0 -2.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000
Årsresultat 416.000 68.000 39.000 185.000 199.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 25.000 16.000 8.000 19.000
Fast eiendom 716.000 748.000 748.000 780.000 812.000
Maskiner anlegg 29.000 71.000 119.000 110.000 0
Driftsløsøre 377.000 504.000 638.000 771.000 921.000
Sum varige driftsmidler 1.367.000 1.419.000 1.516.000 1.698.000 1.802.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.404.000 1.443.000 1.532.000 1.707.000 1.820.000
Varebeholdning 222.000 88.000 69.000 148.000 94.000
Kundefordringer 713.000 683.000 830.000 861.000 786.000
Andre fordringer 19.000 0 90.000 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.604.000 3.146.000 2.955.000 2.836.000 3.083.000
Sum omløpsmidler 4.559.000 3.918.000 3.943.000 3.845.000 3.975.000
Sum eiendeler 5.963.000 5.361.000 5.475.000 5.552.000 5.795.000
Sum opptjent egenkapital 3.555.000 3.138.000 3.070.000 3.031.000 2.847.000
Sum egenkapital 3.655.000 3.238.000 3.170.000 3.131.000 2.947.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 236.000 12.000 87.000 53.000 213.000
Betalbar skatt 130.000 28.000 20.000 49.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 205.000 203.000 202.000 207.000 306.000
Utbytte 0 0 0 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.738.000 1.879.000 1.996.000 2.111.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 2.308.000 2.123.000 2.305.000 2.420.000 2.848.000
Sum gjeld og egenkapital 5.963.000 5.361.000 5.475.000 5.551.000 5.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.251.000 1.795.000 1.638.000 1.425.000 1.127.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.8 1.7 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4
Soliditet 61.3 60.4 57.9 56.4 50.9
Resultatgrad 17.3 3.4 2 8.6 7.7
Rentedekningsgrad 134.3 4 17.3 1 2
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.7 0.8 1
Total kapitalrentabilitet 9.0 1.7 1 4.4 4.6
Signatur
02.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jens Wilhelm EriksenStyreleder71
Olav HelgeVaramedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jens Eriksen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00