Rambøll Norge As
Juridisk navn:  Rambøll Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22518000
Postboks 427 Skøyen Harbitzalléen 5 Fax: 22518002
0213 Oslo 275 Oslo
Fylke: Kommune: www.ramboll.no
Oslo Oslo
Org.nr: 915251293
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Antall ansatte: 1645
Etableringsdato: 12.02.1957
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,43%
Resultat  
  
72,75%
Egenkapital  
  
7,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.886.863.000 2.016.547.000 1.895.956.000 1.732.407.000 1.586.622.000
Resultat: 144.521.000 83.658.000 79.236.000 89.933.000 95.036.000
Egenkapital: 351.354.000 325.989.000 261.612.000 239.040.000 249.033.000
Regnskap for Rambøll Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.886.863.000 2.016.547.000 1.895.956.000 1.732.407.000 1.586.622.000
Driftskostnader -1.742.416.000 -1.935.588.000 -1.812.456.000 -1.641.994.000 -1.493.139.000
Driftsresultat 144.448.000 80.959.000 83.500.000 90.413.000 93.483.000
Finansinntekter 5.433.000 4.722.000 2.119.000 1.707.000 3.273.000
Finanskostnader -5.360.000 -2.023.000 -6.383.000 -2.187.000 -1.720.000
Finans 73.000 2.699.000 -4.264.000 -480.000 1.553.000
Resultat før skatt 144.521.000 83.658.000 79.236.000 89.933.000 95.036.000
Skattekostnad -32.355.000 -19.282.000 -21.665.000 -23.710.000 -26.177.000
Årsresultat 112.166.000 64.376.000 57.571.000 66.223.000 68.859.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.503.000 120.877.000 126.931.000 81.050.000 93.466.000
Sum omløpsmidler 1.052.046.000 839.161.000 772.169.000 776.292.000 729.989.000
Sum eiendeler 1.174.549.000 960.038.000 899.100.000 857.342.000 823.455.000
Sum opptjent egenkapital 323.878.000 298.513.000 234.136.000 211.564.000 221.557.000
Sum egenkapital 351.354.000 325.989.000 261.612.000 239.040.000 249.033.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 823.195.000 634.049.000 637.489.000 618.302.000 574.422.000
Sum gjeld og egenkapital 1.174.549.000 960.038.000 899.101.000 857.342.000 823.455.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.052.361.000 2.016.547.000 1.895.956.000 1.732.407.000 1.713.466.000
Andre inntekter -165.498.000 0 0 0 -126.844.000
Driftsinntekter 1.886.863.000 2.016.547.000 1.895.956.000 1.732.407.000 1.586.622.000
Varekostnad -168.587.000 -158.983.000 -127.172.000 0
Lønninger -1.376.733.000 -1.390.828.000 -1.311.270.000 -1.223.605.000 -1.192.606.000
Avskrivning -34.560.000 -34.103.000 -28.714.000 -24.693.000 -25.765.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -331.123.000 -342.070.000 -313.489.000 -266.524.000 -274.768.000
Driftskostnader -1.742.416.000 -1.935.588.000 -1.812.456.000 -1.641.994.000 -1.493.139.000
Driftsresultat 144.448.000 80.959.000 83.500.000 90.413.000 93.483.000
Finansinntekter 5.433.000 4.722.000 2.119.000 1.707.000 3.273.000
Finanskostnader -5.360.000 -2.023.000 -6.383.000 -2.187.000 -1.720.000
Finans 73.000 2.699.000 -4.264.000 -480.000 1.553.000
Konsernbidrag 0 0 -6.217.000 0
Utbytte -86.800.000 0 -35.000.000 -70.000.000 -19.000.000
Årsresultat 112.166.000 64.376.000 57.571.000 66.223.000 68.859.000
Balanse detaljer          
Goodwill 28.793.000 33.577.000 6.874.000 10.717.000
Sum Immatrielle midler 46.872.000 48.107.000 50.815.000 23.531.000 32.203.000
Fast eiendom 2.803.000 2.833.000 2.863.000 2.893.000 2.923.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 70.527.000 67.335.000 71.380.000 46.761.000 50.605.000
Sum varige driftsmidler 73.330.000 70.168.000 74.243.000 49.654.000 53.528.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.301.000 2.602.000 1.873.000 7.865.000 7.735.000
Sum anleggsmidler 122.503.000 120.877.000 126.931.000 81.050.000 93.466.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 435.215.000 230.411.000 251.881.000 290.062.000 223.959.000
Andre fordringer 616.832.000 109.468.000 118.117.000 125.376.000 140.847.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 901.000 1.062.000 1.080.000
Sum omløpsmidler 1.052.046.000 839.161.000 772.169.000 776.292.000 729.989.000
Sum eiendeler 1.174.549.000 960.038.000 899.100.000 857.342.000 823.455.000
Sum opptjent egenkapital 323.878.000 298.513.000 234.136.000 211.564.000 221.557.000
Sum egenkapital 351.354.000 325.989.000 261.612.000 239.040.000 249.033.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.861.000 1.636.000 1.566.000 11.296.000 33.253.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 79.137.000 67.710.000 69.139.000 54.309.000 41.994.000
Betalbar skatt 35.837.000 21.357.000 22.246.000 16.918.000 22.576.000
Skyldig offentlige avgifter 187.686.000 189.789.000 181.010.000 171.283.000 162.027.000
Utbytte -86.800.000 0 -35.000.000 -70.000.000 -19.000.000
Annen kortsiktig gjeld 431.875.000 353.557.000 328.528.000 294.496.000 295.572.000
Sum kortsiktig gjeld 823.195.000 634.049.000 637.489.000 618.302.000 574.422.000
Sum gjeld og egenkapital 1.174.549.000 960.038.000 899.101.000 857.342.000 823.455.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 228.851.000 205.112.000 134.680.000 157.990.000 155.567.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3
Soliditet 29.9 3 29.1 27.9 30.2
Resultatgrad 7.7 4 4.4 5.2 5.9
Rentedekningsgrad 26.9 4 13.1 41.3 54.4
Gjeldsgrad 2.3 1.9 2.4 2.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 12.8 8.9 9.5 10.7 11.8
Signatur
15.09.2021
STYRETS LEDER ALENE OG DAGLIG LEDER ALENE ELLER TO AKSJONÆRVALGTE
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.09.2021
Daglig leder alene.styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Mathew John RileyStyreleder56
Irene StrømStyremedlem50
Peter Heymann AndersenStyremedlem57
Marianne Sørensen HenriksenStyremedlem57
Gina Marie QvaleStyremedlem31
Oda Synøve GaraasStyremedlem31
Kristoffer Villanger SetsaasVaramedlem37
Knut WestadVaramedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rambøll Gruppen As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00