Cxohub Norway As
Juridisk navn:  Cxohub Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Furqan Chishti Mørtelverksbakken 17 C/O Furqan Chishti Mørtelverksbakken 17 Fax:
0580 Oslo 580 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920167179
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 13.12.2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
291,61%
Resultat  
  
43,59%
Egenkapital  
  
103,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 607.000 155.000 0 0
Resultat: 112.000 78.000 0 0
Egenkapital: 173.000 85.000 0 0
Regnskap for Cxohub Norway As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 607.000 155.000 0 0
Driftskostnader -431.000 -77.000 0 0
Driftsresultat 175.000 78.000 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -64.000 0 0
Finans -64.000 0 0
Resultat før skatt 112.000 78.000 0 0
Skattekostnad -25.000 -17.000 0 0
Årsresultat 87.000 61.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 275.000 78.000 0 0
Sum omløpsmidler -11.000 33.000 0 0
Sum eiendeler 264.000 111.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 148.000 61.000 0 0
Sum egenkapital 173.000 85.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000 26.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 263.000 111.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 607.000 155.000 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 607.000 155.000 0 0
Varekostnad -32.000 0 0
Lønninger -31.000 -10.000 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -368.000 -67.000 0 0
Driftskostnader -431.000 -77.000 0 0
Driftsresultat 175.000 78.000 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -64.000 0 0
Finans -64.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 87.000 61.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 4.000 4.000 0 0
Sum varige driftsmidler 4.000 4.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 270.000 73.000 0 0
Sum anleggsmidler 275.000 78.000 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 19.000 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank -11.000 15.000 0 0
Sum omløpsmidler -11.000 33.000 0 0
Sum eiendeler 264.000 111.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 148.000 61.000 0 0
Sum egenkapital 173.000 85.000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -10.000 -10.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0
Betalbar skatt 42.000 17.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 17.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000 26.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 263.000 111.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -102.000 7.000 0 0
Likviditetsgrad 1 -0.1 1.3
Likviditetsgrad 2 -0.1 1.3 0 0
Soliditet 65.5 76.6
Resultatgrad 28.8 50.3
Rentedekningsgrad 2.7
Gjeldsgrad 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 66.3 70.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Furqan Zahid ChishtiStyreleder31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Chishti Capital Investment As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00