Weishaupt Norge As
Juridisk navn:  Weishaupt Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22511400
Kongsvingervegen 37 Kongsvingervegen 37 Fax: 22511440
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune: www.weishaupt.no
Viken Ullensaker
Org.nr: 932062275
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 04.01.1982
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Tenura As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22,98%
Resultat  
  
-131,68%
Egenkapital  
  
-7,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.901.000 24.539.000 24.415.000 24.330.000 19.419.000
Resultat: -415.000 1.310.000 116.000 421.000 72.000
Egenkapital: 3.949.000 4.283.000 3.271.000 3.188.000 2.876.000
Regnskap for Weishaupt Norge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.901.000 24.539.000 24.415.000 24.330.000 19.419.000
Driftskostnader -19.221.000 -23.060.000 -24.027.000 -23.800.000 -19.310.000
Driftsresultat -321.000 1.480.000 388.000 531.000 110.000
Finansinntekter 49.000 15.000 11.000 5.000 3.000
Finanskostnader -143.000 -185.000 -283.000 -114.000 -41.000
Finans -94.000 -170.000 -272.000 -109.000 -38.000
Resultat før skatt -415.000 1.310.000 116.000 421.000 72.000
Skattekostnad 82.000 -298.000 -32.000 -110.000 -36.000
Årsresultat -333.000 1.012.000 83.000 312.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 258.000 377.000 477.000 627.000 536.000
Sum omløpsmidler 9.955.000 13.222.000 10.797.000 9.346.000 8.441.000
Sum eiendeler 10.213.000 13.599.000 11.274.000 9.973.000 8.977.000
Sum opptjent egenkapital 3.199.000 3.533.000 2.521.000 2.438.000 2.126.000
Sum egenkapital 3.949.000 4.283.000 3.271.000 3.188.000 2.876.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 30.000 55.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.264.000 9.305.000 7.973.000 6.730.000 6.100.000
Sum gjeld og egenkapital 10.213.000 13.598.000 11.274.000 9.973.000 8.976.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.901.000 24.539.000 24.415.000 24.330.000 19.419.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.901.000 24.539.000 24.415.000 24.330.000 19.419.000
Varekostnad -8.625.000 -12.940.000 -13.775.000 -13.941.000 -10.193.000
Lønninger -6.427.000 -5.570.000 -6.014.000 -5.625.000 -5.102.000
Avskrivning -125.000 -139.000 -150.000 -136.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.044.000 -4.411.000 -4.088.000 -4.098.000 -3.959.000
Driftskostnader -19.221.000 -23.060.000 -24.027.000 -23.800.000 -19.310.000
Driftsresultat -321.000 1.480.000 388.000 531.000 110.000
Finansinntekter 49.000 15.000 11.000 5.000 3.000
Finanskostnader -143.000 -185.000 -283.000 -114.000 -41.000
Finans -94.000 -170.000 -272.000 -109.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -333.000 1.012.000 83.000 312.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 0 0 0 51.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 251.000 377.000 477.000 627.000 484.000
Sum varige driftsmidler 251.000 377.000 477.000 627.000 484.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 258.000 377.000 477.000 627.000 536.000
Varebeholdning 2.724.000 2.860.000 2.746.000 2.185.000 1.911.000
Kundefordringer 4.239.000 4.706.000 5.821.000 3.481.000 3.161.000
Andre fordringer 579.000 382.000 414.000 440.000 755.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.413.000 5.274.000 1.816.000 3.239.000 2.614.000
Sum omløpsmidler 9.955.000 13.222.000 10.797.000 9.346.000 8.441.000
Sum eiendeler 10.213.000 13.599.000 11.274.000 9.973.000 8.977.000
Sum opptjent egenkapital 3.199.000 3.533.000 2.521.000 2.438.000 2.126.000
Sum egenkapital 3.949.000 4.283.000 3.271.000 3.188.000 2.876.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 30.000 55.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 30.000 55.000 0
Leverandørgjeld 1.521.000 4.109.000 3.375.000 1.885.000 2.267.000
Betalbar skatt 318.000 58.000 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.398.000 1.610.000 1.260.000 1.463.000 502.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.344.000 3.268.000 3.279.000 3.379.000 3.331.000
Sum kortsiktig gjeld 6.264.000 9.305.000 7.973.000 6.730.000 6.100.000
Sum gjeld og egenkapital 10.213.000 13.598.000 11.274.000 9.973.000 8.976.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.691.000 3.917.000 2.824.000 2.616.000 2.341.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 1.1 1.1
Soliditet 38.7 31.5 2 3 3
Resultatgrad -1.7 6 1.6 2.2 0.6
Rentedekningsgrad -2.2 8 1.4 4.7 2.7
Gjeldsgrad 1.6 2.2 2.4 2.1 2.1
Total kapitalrentabilitet -2.7 1 3.5 5.4 1.3
Signatur
13.01.2017
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bengt Johan Anders HerrströmStyreleder57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Max Weishaupt A/S100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00