Samvirkelaget For Sundeskogen Vann- Og Avløp Sa
Juridisk navn:  Samvirkelaget For Sundeskogen Vann- Og Avløp Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Lars Fjellbirkeland Røahellinga 17B Sundeskogen 54 Fax:
0755 Oslo 3237 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 920194877
Aksjekapital: 800.000 NOK
Etableringsdato: 28.11.2017
Foretakstype: SA
Revisor: Monge Revisjon - Lill Ann Monge
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 128.000
Resultat: -213.000
Egenkapital: 7.591.000
Regnskap for Samvirkelaget For Sundeskogen Vann- Og Avløp Sa
Resultat 2019
Driftsinntekter 128.000
Driftskostnader -341.000
Driftsresultat -213.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -213.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.991.000
Sum omløpsmidler 605.000
Sum eiendeler 7.596.000
Sum opptjent egenkapital 6.791.000
Sum egenkapital 7.591.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000
Sum gjeld og egenkapital 7.596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 128.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 128.000
Varekostnad -12.000
Lønninger 0
Avskrivning -270.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -59.000
Driftskostnader -341.000
Driftsresultat -213.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 6.991.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 6.991.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 6.991.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 5.000
Andre fordringer 4.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 595.000
Sum omløpsmidler 605.000
Sum eiendeler 7.596.000
Sum opptjent egenkapital 6.791.000
Sum egenkapital 7.591.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 5.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000
Sum gjeld og egenkapital 7.596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 600.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 99.9
Resultatgrad -166.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -2.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders Hjelbak RønningenStyreleder48
Erik MustStyremedlem77
Lars FjellbirkelandStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00