Nordsjøvegen 1840 As
Juridisk navn:  Nordsjøvegen 1840 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Roslandsvegen 165 Nordsjøvegen 1840 Fax:
4341 Bryne 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920432425
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 03.01.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
593,1%
Resultat  
  
52,05%
Egenkapital  
  
-60%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 201.000 29.000
Resultat: -105.000 -219.000
Egenkapital: 70.000 175.000
Regnskap for Nordsjøvegen 1840 As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 201.000 29.000
Driftskostnader -165.000 -148.000
Driftsresultat 35.000 -118.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -140.000 -101.000
Finans -140.000 -101.000
Resultat før skatt -105.000 -219.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -105.000 -219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.684.000 4.775.000
Sum omløpsmidler 52.000 35.000
Sum eiendeler 4.736.000 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -330.000 -225.000
Sum egenkapital 70.000 175.000
Sum langsiktig gjeld 3.216.000 3.228.000
Sum kortsiktig gjeld 1.449.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 4.735.000 4.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 201.000 29.000
Driftsinntekter 201.000 29.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -106.000 -98.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -50.000
Driftskostnader -165.000 -148.000
Driftsresultat 35.000 -118.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -140.000 -101.000
Finans -140.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -105.000 -219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.684.000 4.775.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 4.684.000 4.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.684.000 4.775.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 16.000
Andre fordringer 35.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 17.000 19.000
Sum omløpsmidler 52.000 35.000
Sum eiendeler 4.736.000 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -330.000 -225.000
Sum egenkapital 70.000 175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.216.000 3.228.000
Leverandørgjeld 265.000 252.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.181.000 1.154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.449.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 4.735.000 4.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.397.000 -1.371.000
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1.5 3.6
Resultatgrad 17.4 -406.9
Rentedekningsgrad 0.3 -1.2
Gjeldsgrad 66.6 26.5
Total kapitalrentabilitet 0.7 -2.5
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Roy SøylandStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rosland AS50.00 
Søyland Holding AS50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00