Sognefjord Guiding As
Juridisk navn:  Sognefjord Guiding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holteigvegen 5 Holteigvegen 5 Fax:
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 920630421
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 02.03.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kaupanger Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
25%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-340%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 5.000 4.000
Resultat: -17.000 -17.000
Egenkapital: -12.000 5.000
Regnskap for Sognefjord Guiding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 5.000 4.000
Driftskostnader -22.000 -21.000
Driftsresultat -16.000 -17.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -17.000 -17.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -17.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 16.000 31.000
Sum eiendeler 16.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -17.000
Sum egenkapital -12.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 4.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.000 4.000
Varekostnad -2.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -21.000
Driftskostnader -22.000 -21.000
Driftsresultat -16.000 -17.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -17.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 16.000 31.000
Sum omløpsmidler 16.000 31.000
Sum eiendeler 16.000 31.000
Sum opptjent egenkapital -34.000 -17.000
Sum egenkapital -12.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 5.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2
Soliditet 16.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 5.2
Total kapitalrentabilitet -54.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Falck HusumStyreleder46
Torbjørn ØrnesStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Torbjørn Ørnes100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00