Ryggefjord Fiskebåtrederi As
Juridisk navn:  Ryggefjord Fiskebåtrederi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78423800
Postboks 103 Strandgata 168 Fax:
9691 Havøysund 9690 Havøysund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 951091405
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 21.12.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Degerstrøms Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,79%
Resultat  
  
188,37%
Egenkapital  
  
544,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.611.000 26.079.000 21.051.000 25.252.000 26.343.000
Resultat: 1.094.000 -1.238.000 -2.189.000 -982.000 -440.000
Egenkapital: 1.295.000 201.000 1.439.000 3.627.000 4.609.000
Regnskap for Ryggefjord Fiskebåtrederi As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.611.000 26.079.000 21.051.000 25.252.000 26.343.000
Driftskostnader -22.464.000 -24.815.000 -20.911.000 -23.938.000 -24.125.000
Driftsresultat 3.147.000 1.263.000 140.000 1.315.000 2.219.000
Finansinntekter 8.000 8.000 9.000 10.000 8.000
Finanskostnader -2.061.000 -2.510.000 -2.338.000 -2.307.000 -2.667.000
Finans -2.053.000 -2.502.000 -2.329.000 -2.297.000 -2.659.000
Resultat før skatt 1.094.000 -1.238.000 -2.189.000 -982.000 -440.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.094.000 -1.238.000 -2.189.000 -982.000 -440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.740.000 71.848.000 77.429.000 83.071.000 88.743.000
Sum omløpsmidler 2.479.000 2.436.000 1.651.000 1.954.000 1.946.000
Sum eiendeler 79.219.000 74.284.000 79.080.000 85.025.000 90.689.000
Sum opptjent egenkapital 975.000 -119.000 -39.136.000 -36.948.000 -35.966.000
Sum egenkapital 1.295.000 201.000 1.439.000 3.627.000 4.609.000
Sum langsiktig gjeld 63.574.000 58.936.000 61.866.000 63.827.000 66.884.000
Sum kortsiktig gjeld 14.350.000 15.148.000 15.775.000 17.571.000 19.196.000
Sum gjeld og egenkapital 79.219.000 74.285.000 79.080.000 85.025.000 90.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.561.000 25.849.000 19.456.000 23.949.000 26.343.000
Andre inntekter 50.000 229.000 1.595.000 1.304.000 0
Driftsinntekter 25.611.000 26.079.000 21.051.000 25.252.000 26.343.000
Varekostnad -2.276.000 -3.356.000 -2.180.000 -2.721.000 -3.204.000
Lønninger -9.998.000 -9.794.000 -8.195.000 -9.365.000 -10.535.000
Avskrivning -5.515.000 -5.581.000 -5.642.000 -5.672.000 -6.140.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.675.000 -6.084.000 -4.894.000 -6.180.000 -4.246.000
Driftskostnader -22.464.000 -24.815.000 -20.911.000 -23.938.000 -24.125.000
Driftsresultat 3.147.000 1.263.000 140.000 1.315.000 2.219.000
Finansinntekter 8.000 8.000 9.000 10.000 8.000
Finanskostnader -2.061.000 -2.510.000 -2.338.000 -2.307.000 -2.667.000
Finans -2.053.000 -2.502.000 -2.329.000 -2.297.000 -2.659.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.094.000 -1.238.000 -2.189.000 -982.000 -440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.116.000 25.115.000 27.115.000 29.117.000 31.118.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 67.000 192.000 348.000
Sum varige driftsmidler 53.624.000 46.733.000 50.314.000 53.955.000 57.625.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 76.740.000 71.848.000 77.429.000 83.071.000 88.743.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 98.000 12.000 11.000 358.000 24.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.381.000 2.424.000 1.641.000 1.596.000 1.922.000
Sum omløpsmidler 2.479.000 2.436.000 1.651.000 1.954.000 1.946.000
Sum eiendeler 79.219.000 74.284.000 79.080.000 85.025.000 90.689.000
Sum opptjent egenkapital 975.000 -119.000 -39.136.000 -36.948.000 -35.966.000
Sum egenkapital 1.295.000 201.000 1.439.000 3.627.000 4.609.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 63.574.000 58.936.000 61.866.000 63.827.000 66.884.000
Leverandørgjeld 12.884.000 12.447.000 14.323.000 15.050.000 16.244.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.438.000 2.664.000 1.404.000 2.490.000 2.798.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 36.000 49.000 31.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 14.350.000 15.148.000 15.775.000 17.571.000 19.196.000
Sum gjeld og egenkapital 79.219.000 74.285.000 79.080.000 85.025.000 90.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.871.000 -12.712.000 -14.124.000 -15.617.000 -17.250.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Soliditet 1.6 0.3 1.8 4.3 5.1
Resultatgrad 12.3 4.8 0.7 5.2 8.4
Rentedekningsgrad 1.5 0.5 0.1 0.6 0.8
Gjeldsgrad 60.2 368.6 5 22.4 18.7
Total kapitalrentabilitet 4.0 1.7 0.2 1.6 2.5
Signatur
07.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.01.2022
Prokura hver for seg
Aune Mona
Prokura hver for seg
Mathisen Thorbjørn
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thorbjørn MathisenStyreleder60
Sigrid Aune MathisenStyremedlem26
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mathisen Fiskebåtrederi As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00