Hejo AS
Juridisk navn:  Hejo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97560761
Styrmannsvegen 48 Styrmannsvegen 48 Fax:
5535 Haugesund 5535 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 951760609
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alma Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
129,41%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
10,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 39.000 17.000 25.000 26.916.000 28.000
Resultat: 24.000 0 -3.000 3.564.000 -17.000
Egenkapital: 183.000 165.000 214.000 268.000 -2.541.000
Regnskap for Hejo AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 39.000 17.000 25.000 26.916.000 28.000
Driftskostnader -15.000 -17.000 -26.000 -23.327.000 -43.000
Driftsresultat 24.000 -1.000 3.589.000 -15.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -25.000 -2.000
Finans -2.000 -25.000 -2.000
Resultat før skatt 24.000 -3.000 3.564.000 -17.000
Skattekostnad -5.000 0 -755.000 0
Årsresultat 18.000 -3.000 2.808.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 6.000
Sum omløpsmidler 1.052.000 1.082.000 1.165.000 2.016.000 15.514.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.082.000 1.165.000 2.016.000 15.520.000
Sum opptjent egenkapital 83.000 65.000 114.000 168.000 -2.641.000
Sum egenkapital 183.000 165.000 214.000 268.000 -2.541.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 26.000
Sum kortsiktig gjeld 869.000 917.000 950.000 1.749.000 18.036.000
Sum gjeld og egenkapital 1.052.000 1.082.000 1.164.000 2.017.000 15.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000 17.000 25.000 16.000 28.000
Andre inntekter 0 26.900.000 0
Driftsinntekter 39.000 17.000 25.000 26.916.000 28.000
Varekostnad 0 -23.281.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -17.000 -26.000 -46.000 -43.000
Driftskostnader -15.000 -17.000 -26.000 -23.327.000 -43.000
Driftsresultat 24.000 -1.000 3.589.000 -15.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 -25.000 -2.000
Finans -2.000 -25.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -50.000 -50.000 0 0
Årsresultat 18.000 -3.000 2.808.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 6.000
Varebeholdning 175.000 175.000 175.000 175.000 15.484.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 36.000 48.000 30.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 877.000 871.000 942.000 1.811.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.052.000 1.082.000 1.165.000 2.016.000 15.514.000
Sum eiendeler 1.052.000 1.082.000 1.165.000 2.016.000 15.520.000
Sum opptjent egenkapital 83.000 65.000 114.000 168.000 -2.641.000
Sum egenkapital 183.000 165.000 214.000 268.000 -2.541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 14.913.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 26.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 0 749.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -50.000 -50.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 863.000 867.000 900.000 1.000.000 3.123.000
Sum kortsiktig gjeld 869.000 917.000 950.000 1.749.000 18.036.000
Sum gjeld og egenkapital 1.052.000 1.082.000 1.164.000 2.017.000 15.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 183.000 165.000 215.000 267.000 -2.522.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 1.2 0
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1 1.1 0
Soliditet 17.4 15.2 18.4 13.3 -16.4
Resultatgrad 61.5 13.3 -53.6
Rentedekningsgrad -0.3 143.6 -7.5
Gjeldsgrad 4.7 5.6 4.4 6.5 -7.1
Total kapitalrentabilitet 2.3 0 177.9 -0.1
Signatur
25.12.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG
ADMINISTRERENDE DIREKTØR HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge EspelidStyreleder67
Jorunn EspelidVaramedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jorunn Espelid12.5068
Helge Espelid87.5067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00