Rolf A Greve As Ingeniør Og Takstmannsforretning
Juridisk navn:  Rolf A Greve As Ingeniør Og Takstmannsforretning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75530674
Postboks 4083 Jensvoll Trålveien 56 Fax: 75530680
8089 Bodø 8013 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 960449525
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aider Nord As
Utvikling:
Omsetning  
  
8,08%
Resultat  
  
64,98%
Egenkapital  
  
32,62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.940.000 1.795.000 1.988.000 1.692.000 1.590.000
Resultat: 391.000 237.000 226.000 153.000 -89.000
Egenkapital: 1.236.000 932.000 824.000 657.000 645.000
Regnskap for Rolf A Greve As Ingeniør Og Takstmannsforretning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.940.000 1.795.000 1.988.000 1.692.000 1.590.000
Driftskostnader -1.563.000 -1.558.000 -1.755.000 -1.524.000 -1.660.000
Driftsresultat 376.000 237.000 232.000 167.000 -70.000
Finansinntekter 28.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -13.000 0 -6.000 -15.000 -19.000
Finans 15.000 0 -6.000 -15.000 -18.000
Resultat før skatt 391.000 237.000 226.000 153.000 -89.000
Skattekostnad -87.000 -58.000 -59.000 -41.000 15.000
Årsresultat 304.000 178.000 167.000 112.000 -74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 879.000 277.000 430.000 612.000 819.000
Sum omløpsmidler 1.184.000 1.027.000 728.000 541.000 594.000
Sum eiendeler 2.063.000 1.304.000 1.158.000 1.153.000 1.413.000
Sum opptjent egenkapital 1.206.000 902.000 724.000 557.000 545.000
Sum egenkapital 1.236.000 932.000 824.000 657.000 645.000
Sum langsiktig gjeld 515.000 0 31.000 203.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 312.000 372.000 303.000 293.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 2.063.000 1.304.000 1.158.000 1.153.000 1.413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.702.000 1.795.000 1.988.000 1.680.000 1.515.000
Andre inntekter 238.000 0 0 12.000 76.000
Driftsinntekter 1.940.000 1.795.000 1.988.000 1.692.000 1.590.000
Varekostnad -7.000 -12.000 -1.000 -1.000 -8.000
Lønninger -764.000 -897.000 -770.000 -627.000 -665.000
Avskrivning -188.000 -197.000 -194.000 -199.000 -199.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -604.000 -452.000 -790.000 -697.000 -788.000
Driftskostnader -1.563.000 -1.558.000 -1.755.000 -1.524.000 -1.660.000
Driftsresultat 376.000 237.000 232.000 167.000 -70.000
Finansinntekter 28.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -13.000 0 -6.000 -15.000 -19.000
Finans 15.000 0 -6.000 -15.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -200.000
Årsresultat 304.000 178.000 167.000 112.000 -74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 13.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 57.000 44.000 0 0 0
Driftsløsøre 816.000 189.000 383.000 578.000 785.000
Sum varige driftsmidler 873.000 233.000 383.000 578.000 785.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 10.000 34.000 34.000 34.000
Sum anleggsmidler 879.000 277.000 430.000 612.000 819.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 91.000 105.000 285.000 201.000 171.000
Andre fordringer 0 45.000 64.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.093.000 922.000 398.000 276.000 366.000
Sum omløpsmidler 1.184.000 1.027.000 728.000 541.000 594.000
Sum eiendeler 2.063.000 1.304.000 1.158.000 1.153.000 1.413.000
Sum opptjent egenkapital 1.206.000 902.000 724.000 557.000 545.000
Sum egenkapital 1.236.000 932.000 824.000 657.000 645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 0 0 6.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 515.000 0 31.000 203.000 375.000
Leverandørgjeld 76.000 9.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 31.000 80.000 78.000 40.000 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 175.000 139.000 76.000 106.000
Utbytte 0 0 -100.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 97.000 108.000 86.000 77.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 312.000 372.000 303.000 293.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 2.063.000 1.304.000 1.158.000 1.153.000 1.413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 872.000 655.000 425.000 248.000 201.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.8 2.4 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 3.8 2.8 2.4 1.8 1.5
Soliditet 59.9 71.5 71.2 5 45.6
Resultatgrad 19.4 13.2 11.7 9.9 -4.4
Rentedekningsgrad 28.9 38.7 11.1 -3.7
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.4 0.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 19.6 18.2 2 14.5 -4.9
Signatur
11.12.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf Arent GreveStyreleder66
Jenny Marit GreveVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rolf Arent Greve100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00