Pro Arte AS
Juridisk navn:  Pro Arte AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22555691
Professor Dahls Gate 27C Professor Dahls Gate 27C Fax:
0353 Oslo 353 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 964145784
Aksjekapital: 517.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11.04.1992
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-69,31%
Resultat  
  
32,5%
Egenkapital  
  
-6,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 31.000 101.000 304.000 180.000 359.000
Resultat: 106.000 80.000 434.000 176.000 382.000
Egenkapital: 3.288.000 3.512.000 3.557.000 3.368.000 3.353.000
Regnskap for Pro Arte AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 31.000 101.000 304.000 180.000 359.000
Driftskostnader -91.000 -75.000 -134.000 -111.000 -107.000
Driftsresultat -60.000 26.000 170.000 69.000 252.000
Finansinntekter 168.000 56.000 266.000 110.000 131.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 167.000 55.000 264.000 108.000 130.000
Resultat før skatt 106.000 80.000 434.000 176.000 382.000
Skattekostnad 26.000 -7.000 -44.000 -19.000 -64.000
Årsresultat 132.000 73.000 390.000 157.000 318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.495.000 1.483.000 1.475.000 1.275.000 1.275.000
Sum omløpsmidler 1.779.000 2.023.000 2.114.000 2.114.000 2.158.000
Sum eiendeler 3.274.000 3.506.000 3.589.000 3.389.000 3.433.000
Sum opptjent egenkapital 3.188.000 3.412.000 3.457.000 3.268.000 3.253.000
Sum egenkapital 3.288.000 3.512.000 3.557.000 3.368.000 3.353.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -14.000 -6.000 31.000 21.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 3.274.000 3.506.000 3.588.000 3.389.000 3.433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.000 101.000 304.000 180.000 359.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 31.000 101.000 304.000 180.000 359.000
Varekostnad -54.000 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -74.000 -79.000 -110.000 -107.000
Driftskostnader -91.000 -75.000 -134.000 -111.000 -107.000
Driftsresultat -60.000 26.000 170.000 69.000 252.000
Finansinntekter 168.000 56.000 266.000 110.000 131.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 167.000 55.000 264.000 108.000 130.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 132.000 73.000 390.000 157.000 318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum varige driftsmidler 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.333.000 1.333.000 1.325.000 1.125.000 1.125.000
Sum anleggsmidler 1.495.000 1.483.000 1.475.000 1.275.000 1.275.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.779.000 2.023.000 2.114.000 2.114.000 2.157.000
Sum omløpsmidler 1.779.000 2.023.000 2.114.000 2.114.000 2.158.000
Sum eiendeler 3.274.000 3.506.000 3.589.000 3.389.000 3.433.000
Sum opptjent egenkapital 3.188.000 3.412.000 3.457.000 3.268.000 3.253.000
Sum egenkapital 3.288.000 3.512.000 3.557.000 3.368.000 3.353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld -13.000 -13.000 0 2.000
Betalbar skatt -14.000 7.000 44.000 19.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -356.000 0 2.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld -14.000 -6.000 31.000 21.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 3.274.000 3.506.000 3.588.000 3.389.000 3.433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.793.000 2.029.000 2.083.000 2.093.000 2.078.000
Likviditetsgrad 1 -127.1 -337.2 68.2 100.7 2
Likviditetsgrad 2 -127.1 -337.2 68.2 100.7 2
Soliditet 100.4 100.2 99.1 99.4 97.7
Resultatgrad -193.5 25.7 55.9 38.3 70.2
Rentedekningsgrad -60.0 26.0 8 34.5 2
Gjeldsgrad -0.0 -0.0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.3 2.3 12.2 5.3 11.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Lise Barbra Skappel FjeldstadStyreleder83
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lise B Skappel Fjeldstad60.0083
Julie Cathrine Fjeldstad20.0041
Peik Paul Fjeldstad20.0043
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00