Fotronic AS
Juridisk navn:  Fotronic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67136732
Wilses Vei 13 Wilses Vei 13 Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 964374562
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 30.12.1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: J & T Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-49,79%
Resultat  
  
14,14%
Egenkapital  
  
7,37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 240.000 478.000 465.000 277.000 104.000
Resultat: 347.000 304.000 175.000 150.000 -217.000
Egenkapital: 4.776.000 4.448.000 4.195.000 4.059.000 3.909.000
Regnskap for Fotronic AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 240.000 478.000 465.000 277.000 104.000
Driftskostnader -139.000 -410.000 -277.000 -315.000 -390.000
Driftsresultat 100.000 68.000 188.000 -39.000 -286.000
Finansinntekter 246.000 236.000 -13.000 189.000 69.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 246.000 236.000 -13.000 189.000 69.000
Resultat før skatt 347.000 304.000 175.000 150.000 -217.000
Skattekostnad -20.000 -50.000 -39.000 0 15.000
Årsresultat 327.000 253.000 136.000 150.000 -202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 39.000 118.000 196.000
Sum omløpsmidler 4.842.000 4.611.000 4.304.000 4.007.000 3.715.000
Sum eiendeler 4.842.000 4.611.000 4.343.000 4.125.000 3.911.000
Sum opptjent egenkapital 3.976.000 3.648.000 3.395.000 3.259.000 3.109.000
Sum egenkapital 4.776.000 4.448.000 4.195.000 4.059.000 3.909.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 163.000 148.000 65.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 4.842.000 4.611.000 4.343.000 4.124.000 3.911.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 240.000 478.000 465.000 277.000 104.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 240.000 478.000 465.000 277.000 104.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
Avskrivning -39.000 -78.000 -78.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -355.000 -183.000 -221.000 -296.000
Driftskostnader -139.000 -410.000 -277.000 -315.000 -390.000
Driftsresultat 100.000 68.000 188.000 -39.000 -286.000
Finansinntekter 246.000 236.000 -13.000 189.000 69.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 246.000 236.000 -13.000 189.000 69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 327.000 253.000 136.000 150.000 -202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 39.000 118.000 196.000
Sum varige driftsmidler 0 39.000 118.000 196.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 39.000 118.000 196.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 90.000 0
Andre fordringer 21.000 6.000 0 0 504.000
Sum investeringer 1.216.000 974.000 751.000 777.000 605.000
Kasse, bank 3.604.000 3.632.000 3.553.000 3.140.000 2.606.000
Sum omløpsmidler 4.842.000 4.611.000 4.304.000 4.007.000 3.715.000
Sum eiendeler 4.842.000 4.611.000 4.343.000 4.125.000 3.911.000
Sum opptjent egenkapital 3.976.000 3.648.000 3.395.000 3.259.000 3.109.000
Sum egenkapital 4.776.000 4.448.000 4.195.000 4.059.000 3.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 18.000 0 6.000 0
Betalbar skatt 20.000 50.000 39.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 94.000 92.000 43.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 17.000 17.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 66.000 163.000 148.000 65.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 4.842.000 4.611.000 4.343.000 4.124.000 3.911.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.776.000 4.448.000 4.156.000 3.942.000 3.713.000
Likviditetsgrad 1 73.4 28.3 29.1 61.6 1857.5
Likviditetsgrad 2 73.4 28.3 29.1 61.6 1857.5
Soliditet 98.6 96.5 96.6 98.4 99.9
Resultatgrad 41.7 14.2 40.4 -14.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 7.1 6.6 4 3.6 -5.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dorte Birgitte LudvigsenStyreleder73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dorte Birgitte Ludvigsen100.0073
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00