Syltefjordtorsk AS
Juridisk navn:  Syltefjordtorsk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78983615
Bakkevegen 5 Mellomvegen 7 Fax:
9990 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 964528373
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 13.07.1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-7,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -27.000 -27.000 -27.000 -30.000 -46.000
Egenkapital: -395.000 -368.000 -340.000 -314.000 -284.000
Regnskap for Syltefjordtorsk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -28.000 -27.000 -30.000 -46.000
Driftsresultat -27.000 -27.000 -27.000 -30.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -27.000 -27.000 -27.000 -30.000 -46.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -27.000 -27.000 -30.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 36.000 40.000 44.000 47.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 32.000 32.000 32.000
Sum eiendeler 33.000 37.000 72.000 76.000 79.000
Sum opptjent egenkapital -495.000 -468.000 -440.000 -414.000 -384.000
Sum egenkapital -395.000 -368.000 -340.000 -314.000 -284.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 428.000 405.000 412.000 389.000 363.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 37.000 72.000 75.000 79.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -24.000 -23.000 -26.000 -42.000
Driftskostnader -27.000 -28.000 -27.000 -30.000 -46.000
Driftsresultat -27.000 -27.000 -27.000 -30.000 -46.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -27.000 -27.000 -30.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 32.000 36.000 40.000 44.000 47.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 32.000 36.000 40.000 44.000 47.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 36.000 40.000 44.000 47.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 32.000 32.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 32.000 32.000 32.000
Sum eiendeler 33.000 37.000 72.000 76.000 79.000
Sum opptjent egenkapital -495.000 -468.000 -440.000 -414.000 -384.000
Sum egenkapital -395.000 -368.000 -340.000 -314.000 -284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 427.000 404.000 412.000 388.000 363.000
Sum kortsiktig gjeld 428.000 405.000 412.000 389.000 363.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 37.000 72.000 75.000 79.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -427.000 -404.000 -380.000 -357.000 -331.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet -994.6 -472.2 -418.7 -359.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.2 -1.2 -1.3
Total kapitalrentabilitet -81.8 -37.5 -58.2
Signatur
26.08.2011
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER SAMMEN ELLER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Åge Willy AndreassenStyreleder70
Jane-Mari AndreassenStyremedlem48
Torbjørg Svanhild Johanne AndreassenStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jane-Mari Andreassen10.0048
Åge Willy Andreassen90.0070
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00