Vardø Hotel As
Juridisk navn:  Vardø Hotel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78987761
Postboks 83 Kaigata 8 Fax: 78988397
9951 Vardø 9950 Vardø
Fylke: Kommune: www.vardohotel.no/
Troms og Finnmark Vardø
Org.nr: 875966642
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11.12.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,97%
Resultat  
  
72,08%
Egenkapital  
  
23,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.642.000 7.264.000 8.435.000 7.630.000 6.931.000
Resultat: 339.000 197.000 -504.000 -166.000 -326.000
Egenkapital: 1.214.000 985.000 888.000 1.392.000 1.440.000
Regnskap for Vardø Hotel As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.642.000 7.264.000 8.435.000 7.630.000 6.931.000
Driftskostnader -8.287.000 -7.042.000 -8.915.000 -7.774.000 -7.236.000
Driftsresultat 354.000 222.000 -481.000 -144.000 -305.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -25.000 -23.000 -22.000 -22.000
Finans -15.000 -25.000 -23.000 -22.000 -22.000
Resultat før skatt 339.000 197.000 -504.000 -166.000 -326.000
Skattekostnad -10.000 0 -39.000 75.000
Årsresultat 329.000 197.000 -504.000 -205.000 -252.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.405.000 1.197.000 821.000 516.000 692.000
Sum omløpsmidler 1.366.000 700.000 1.227.000 2.124.000 1.378.000
Sum eiendeler 2.771.000 1.897.000 2.048.000 2.640.000 2.070.000
Sum opptjent egenkapital 557.000 328.000 231.000 735.000 940.000
Sum egenkapital 1.214.000 985.000 888.000 1.392.000 1.440.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 114.000 114.000 114.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.444.000 798.000 1.046.000 1.134.000 630.000
Sum gjeld og egenkapital 2.772.000 1.897.000 2.048.000 2.640.000 2.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.035.000 6.641.000 8.087.000 7.114.000 6.565.000
Andre inntekter 606.000 623.000 349.000 516.000 366.000
Driftsinntekter 8.642.000 7.264.000 8.435.000 7.630.000 6.931.000
Varekostnad -220.000 -307.000 -592.000 -563.000 -541.000
Lønninger -4.530.000 -3.599.000 -4.385.000 -3.534.000 -3.270.000
Avskrivning -158.000 -91.000 -88.000 -90.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.379.000 -3.045.000 -3.850.000 -3.587.000 -3.303.000
Driftskostnader -8.287.000 -7.042.000 -8.915.000 -7.774.000 -7.236.000
Driftsresultat 354.000 222.000 -481.000 -144.000 -305.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -15.000 -25.000 -23.000 -22.000 -22.000
Finans -15.000 -25.000 -23.000 -22.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 329.000 197.000 -504.000 -205.000 -252.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 86.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.201.000 992.000 616.000 516.000 606.000
Sum varige driftsmidler 1.201.000 992.000 616.000 516.000 606.000
Sum finansielle anleggsmidler 204.000 204.000 204.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.405.000 1.197.000 821.000 516.000 692.000
Varebeholdning 52.000 60.000 70.000 54.000 61.000
Kundefordringer 75.000 162.000 470.000 474.000
Andre fordringer 381.000 283.000 460.000 741.000 95.000
Sum investeringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kasse, bank 851.000 352.000 529.000 650.000 742.000
Sum omløpsmidler 1.366.000 700.000 1.227.000 2.124.000 1.378.000
Sum eiendeler 2.771.000 1.897.000 2.048.000 2.640.000 2.070.000
Sum opptjent egenkapital 557.000 328.000 231.000 735.000 940.000
Sum egenkapital 1.214.000 985.000 888.000 1.392.000 1.440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 114.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 114.000 114.000 114.000 0
Leverandørgjeld 222.000 349.000 625.000 483.000 155.000
Betalbar skatt 10.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 170.000 1.000 0 203.000 34.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.042.000 449.000 421.000 448.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 1.444.000 798.000 1.046.000 1.134.000 630.000
Sum gjeld og egenkapital 2.772.000 1.897.000 2.048.000 2.640.000 2.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -78.000 -98.000 181.000 990.000 748.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.2 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 1.1 1.8 2.1
Soliditet 43.8 51.9 43.4 52.7 69.6
Resultatgrad 4.1 3.1 -5.7 -1.9 -4.4
Rentedekningsgrad 23.6 8.9 -20.9 -6.5 -13.9
Gjeldsgrad 1.3 0.9 1.3 0.9 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.8 11.7 -23.5 -5.5 -14.7
Signatur
17.11.2009
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.11.2009
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje ByeStyreleder75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vardø Eiendom As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00