Stiftelsen Anker Studentboliger Og Hotel (anker Sti)
Juridisk navn:  Stiftelsen Anker Studentboliger Og Hotel (anker Sti)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22997300
Postboks 4674 Sofienberg Storgata 55 Fax: 22997520
0506 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune: www.anker-hotel.no/
Oslo Oslo
Org.nr: 966891750
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 167
Etableringsdato: 22.06.1993
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen anker studentboliger og hotel
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23,79%
Resultat  
  
165,75%
Egenkapital  
  
15,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 274.278.000 221.570.000 293.352.000 254.172.000 225.201.000
Resultat: 37.832.000 -57.542.000 -13.327.000 18.294.000 26.085.000
Egenkapital: 206.465.000 178.278.000 228.508.000 243.610.000 229.907.000
Regnskap for Stiftelsen Anker Studentboliger Og Hotel (anker Sti)
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 274.278.000 221.570.000 293.352.000 254.172.000 225.201.000
Driftskostnader -235.346.000 -273.387.000 -303.155.000 -230.374.000 -190.869.000
Driftsresultat 38.932.000 -51.817.000 -9.803.000 23.798.000 34.332.000
Finansinntekter 18.035.000 17.116.000 13.811.000 15.014.000 9.810.000
Finanskostnader -19.135.000 -22.841.000 -17.335.000 -20.518.000 -18.057.000
Finans -1.100.000 -5.725.000 -3.524.000 -5.504.000 -8.247.000
Resultat før skatt 37.832.000 -57.542.000 -13.327.000 18.294.000 26.085.000
Skattekostnad -9.644.000 7.311.000 -1.776.000 -4.591.000 -6.818.000
Årsresultat 28.188.000 -50.231.000 -15.103.000 13.703.000 19.267.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.375.564.000 1.239.697.000 857.264.000 872.902.000 943.444.000
Sum omløpsmidler 355.198.000 122.436.000 300.572.000 132.481.000 117.684.000
Sum eiendeler 1.730.762.000 1.362.133.000 1.157.836.000 1.005.383.000 1.061.128.000
Sum opptjent egenkapital 179.722.000 151.535.000 0 216.867.000 203.164.000
Sum egenkapital 206.465.000 178.278.000 228.508.000 243.610.000 229.907.000
Sum langsiktig gjeld 1.200.394.000 1.149.853.000 722.446.000 730.429.000 801.914.000
Sum kortsiktig gjeld 323.903.000 34.002.000 206.882.000 31.343.000 29.306.000
Sum gjeld og egenkapital 1.730.762.000 1.362.133.000 1.157.836.000 1.005.382.000 1.061.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 256.737.000 205.188.000 260.561.000 227.675.000 201.927.000
Andre inntekter 17.541.000 16.382.000 32.791.000 26.497.000 23.274.000
Driftsinntekter 274.278.000 221.570.000 293.352.000 254.172.000 225.201.000
Varekostnad -7.375.000 -5.533.000 -10.345.000 -9.231.000 -8.310.000
Lønninger -55.872.000 -49.170.000 -81.891.000 -79.576.000 -65.884.000
Avskrivning -9.132.000 -9.321.000 -9.566.000 -9.604.000 -9.578.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -162.967.000 -209.363.000 -201.353.000 -131.963.000 -107.097.000
Driftskostnader -235.346.000 -273.387.000 -303.155.000 -230.374.000 -190.869.000
Driftsresultat 38.932.000 -51.817.000 -9.803.000 23.798.000 34.332.000
Finansinntekter 18.035.000 17.116.000 13.811.000 15.014.000 9.810.000
Finanskostnader -19.135.000 -22.841.000 -17.335.000 -20.518.000 -18.057.000
Finans -1.100.000 -5.725.000 -3.524.000 -5.504.000 -8.247.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 28.188.000 -50.231.000 -15.103.000 13.703.000 19.267.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 420.996.000 429.580.000 405.847.000 416.068.000 421.896.000
Maskiner anlegg 900.000 597.000 33.019.000 33.108.000 33.632.000
Driftsløsøre 4.031.000 4.411.000 4.870.000 3.778.000 4.680.000
Sum varige driftsmidler 425.927.000 434.588.000 443.736.000 452.954.000 460.208.000
Sum finansielle anleggsmidler 949.637.000 805.109.000 413.528.000 419.948.000 483.236.000
Sum anleggsmidler 1.375.564.000 1.239.697.000 857.264.000 872.902.000 943.444.000
Varebeholdning 331.000 329.000 381.000 375.000 273.000
Kundefordringer 2.491.000 4.227.000 1.568.000 1.693.000 1.343.000
Andre fordringer 244.647.000 86.956.000 1.803.000 1.771.000 1.897.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 107.729.000 30.924.000 104.942.000 128.642.000 114.171.000
Sum omløpsmidler 355.198.000 122.436.000 300.572.000 132.481.000 117.684.000
Sum eiendeler 1.730.762.000 1.362.133.000 1.157.836.000 1.005.383.000 1.061.128.000
Sum opptjent egenkapital 179.722.000 151.535.000 0 216.867.000 203.164.000
Sum egenkapital 206.465.000 178.278.000 228.508.000 243.610.000 229.907.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.886.000 23.640.000 36.358.000 39.346.000 39.746.000
Gjeld til kredittinstitutt 165.201.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.200.394.000 1.149.853.000 722.446.000 730.429.000 801.914.000
Leverandørgjeld 12.652.000 6.770.000 18.394.000 7.078.000 7.127.000
Betalbar skatt 1.329.000 5.412.000 3.384.000 4.663.000 6.758.000
Skyldig offentlige avgifter 4.654.000 3.787.000 6.207.000 3.474.000 4.871.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 305.268.000 18.033.000 13.696.000 16.128.000 10.550.000
Sum kortsiktig gjeld 323.903.000 34.002.000 206.882.000 31.343.000 29.306.000
Sum gjeld og egenkapital 1.730.762.000 1.362.133.000 1.157.836.000 1.005.382.000 1.061.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.295.000 88.434.000 93.690.000 101.138.000 88.378.000
Likviditetsgrad 1 1.1 3.6 1.5 4.2 4
Likviditetsgrad 2 1.1 3.6 1.5 4.2 4
Soliditet 11.9 13.1 19.7 24.2 21.7
Resultatgrad 14.2 -23.4 -3.3 9.4 15.2
Rentedekningsgrad 2.0 -2.3 -0.6 1.2 1.9
Gjeldsgrad 7.4 6.6 4.1 3.1 3.6
Total kapitalrentabilitet 3.3 -2.5 0.3 3.9 4.2
Signatur
27.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS
LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Torleif SpillingStyreleder75
Ingunn GjerstadNestleder59
Thea Hustad HolenStyremedlem22
Kai ChristophersenStyremedlem60
Thomas JohansenStyremedlem46
Anna Elisabeth UranStyremedlem51
Ove EngevikStyremedlem80
Trine Synøve Lie LarsenStyremedlem45
Svein Tore MortensenVaramedlem78
Anne RønningsbakkVaramedlem62
Kjell Ove HaugeVaramedlem53
Jensen Aromin TiongsonVaramedlem36
Tone Elisabeth Holme StøylenVaramedlem33
Sina HennigVaramedlem27
Johanne Heen EngerVaramedlem25
Vegard KristoffersenVaramedlem31
Michael EspelandVaramedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00