Fjordsylv AS
Juridisk navn:  Fjordsylv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57695308
Sentrumsgata 32 Sentrumsgata 32 Fax: 57695999
6893 Vik I Sogn 6893 Vik I Sogn
Fylke: Kommune:
Vestland Vik
Org.nr: 976081900
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 17.01.1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vik Rekneskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,25%
Resultat  
  
126,53%
Egenkapital  
  
8,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.165.000 3.173.000 4.201.000 3.388.000 4.363.000
Resultat: 111.000 49.000 484.000 9.000 69.000
Egenkapital: 1.130.000 1.045.000 1.007.000 624.000 630.000
Regnskap for Fjordsylv AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.165.000 3.173.000 4.201.000 3.388.000 4.363.000
Driftskostnader -3.055.000 -3.122.000 -3.715.000 -3.376.000 -4.293.000
Driftsresultat 110.000 50.000 486.000 12.000 70.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans 1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Resultat før skatt 111.000 49.000 484.000 9.000 69.000
Skattekostnad -26.000 -11.000 -101.000 -15.000 -16.000
Årsresultat 84.000 38.000 383.000 -6.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 38.000 31.000 41.000 51.000
Sum omløpsmidler 1.772.000 2.029.000 2.454.000 1.455.000 1.947.000
Sum eiendeler 1.796.000 2.067.000 2.485.000 1.496.000 1.998.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 577.000 540.000 156.000 162.000
Sum egenkapital 1.130.000 1.045.000 1.007.000 624.000 630.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 1.022.000 1.475.000 872.000 1.363.000
Sum gjeld og egenkapital 1.796.000 2.067.000 2.485.000 1.496.000 1.998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.966.000 3.062.000 4.153.000 3.340.000 4.292.000
Andre inntekter 199.000 111.000 48.000 48.000 71.000
Driftsinntekter 3.165.000 3.173.000 4.201.000 3.388.000 4.363.000
Varekostnad -1.187.000 -1.110.000 -1.161.000 -1.173.000 -1.747.000
Lønninger -1.359.000 -1.516.000 -2.024.000 -1.738.000 -2.042.000
Avskrivning -14.000 -11.000 -10.000 -10.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -495.000 -485.000 -520.000 -455.000 -497.000
Driftskostnader -3.055.000 -3.122.000 -3.715.000 -3.376.000 -4.293.000
Driftsresultat 110.000 50.000 486.000 12.000 70.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finans 1.000 -1.000 -1.000 -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 84.000 38.000 383.000 -6.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 38.000 31.000 41.000 51.000
Sum varige driftsmidler 24.000 38.000 31.000 41.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.000 38.000 31.000 41.000 51.000
Varebeholdning 1.099.000 1.107.000 1.184.000 1.170.000 1.312.000
Kundefordringer -21.000 -13.000 169.000 52.000 219.000
Andre fordringer 29.000 0 4.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 688.000 900.000 1.072.000 207.000 393.000
Sum omløpsmidler 1.772.000 2.029.000 2.454.000 1.455.000 1.947.000
Sum eiendeler 1.796.000 2.067.000 2.485.000 1.496.000 1.998.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 577.000 540.000 156.000 162.000
Sum egenkapital 1.130.000 1.045.000 1.007.000 624.000 630.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 34.000 43.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 5.000
Leverandørgjeld 68.000 49.000 207.000 131.000 148.000
Betalbar skatt 26.000 13.000 99.000 20.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 259.000 297.000 380.000 168.000 258.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000 620.000 789.000 553.000 940.000
Sum kortsiktig gjeld 666.000 1.022.000 1.475.000 872.000 1.363.000
Sum gjeld og egenkapital 1.796.000 2.067.000 2.485.000 1.496.000 1.998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.106.000 1.007.000 979.000 583.000 584.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.0 1.7 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.9 0.3 0.5
Soliditet 62.9 50.6 40.5 41.7 31.5
Resultatgrad 3.5 1.6 11.6 0.4 1.6
Rentedekningsgrad 25.0 2 4 3
Gjeldsgrad 0.6 1.0 1.5 1.4 2.2
Total kapitalrentabilitet 6.2 2.5 19.6 0.8 3.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Norvald MykkeltvedtStyreleder72
Grete Skjoldli MykkeltvedtVaramedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
K.M. Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00