Sandvika Camping AS
Juridisk navn:  Sandvika Camping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76074500
Postboks 1 Ørsvågveien 45 Fax: 76079010
8309 Kabelvåg 8310 Kabelvåg
Fylke: Kommune:
Nordland Vågan
Org.nr: 976114477
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 14.02.1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adwice Svolvær As
Utvikling:
Omsetning  
  
64,86%
Resultat  
  
481,52%
Egenkapital  
  
49,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.764.000 1.070.000 2.012.000 1.020.000 840.000
Resultat: 1.070.000 184.000 1.250.000 -91.000 93.000
Egenkapital: 2.508.000 1.674.000 1.531.000 555.000 626.000
Regnskap for Sandvika Camping AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.764.000 1.070.000 2.012.000 1.020.000 840.000
Driftskostnader -535.000 -669.000 -544.000 -926.000 -616.000
Driftsresultat 1.229.000 401.000 1.468.000 94.000 224.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -159.000 -217.000 -217.000 -185.000 -131.000
Finans -159.000 -217.000 -217.000 -185.000 -131.000
Resultat før skatt 1.070.000 184.000 1.250.000 -91.000 93.000
Skattekostnad -235.000 -40.000 -275.000 20.000 -22.000
Årsresultat 835.000 143.000 975.000 -71.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.076.000 6.161.000 6.486.000 5.270.000 4.037.000
Sum omløpsmidler 789.000 677.000 311.000 211.000 326.000
Sum eiendeler 9.865.000 6.838.000 6.797.000 5.481.000 4.363.000
Sum opptjent egenkapital 2.208.000 1.374.000 1.231.000 255.000 326.000
Sum egenkapital 2.508.000 1.674.000 1.531.000 555.000 626.000
Sum langsiktig gjeld 7.073.000 5.131.000 4.698.000 4.896.000 3.678.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 34.000 570.000 30.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 9.864.000 6.839.000 6.799.000 5.481.000 4.363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.619.000 1.070.000 2.012.000 1.020.000 840.000
Andre inntekter 145.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.764.000 1.070.000 2.012.000 1.020.000 840.000
Varekostnad -15.000 0 0 0 -5.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -157.000 -142.000 -134.000 -133.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -363.000 -527.000 -410.000 -793.000 -498.000
Driftskostnader -535.000 -669.000 -544.000 -926.000 -616.000
Driftsresultat 1.229.000 401.000 1.468.000 94.000 224.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -159.000 -217.000 -217.000 -185.000 -131.000
Finans -159.000 -217.000 -217.000 -185.000 -131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 835.000 143.000 975.000 -71.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 19.000 0
Fast eiendom 6.784.000 5.218.000 4.752.000 4.711.000 4.032.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.031.000 155.000 61.000 0 0
Sum varige driftsmidler 8.815.000 5.373.000 4.813.000 4.711.000 4.032.000
Sum finansielle anleggsmidler 261.000 789.000 1.673.000 540.000 5.000
Sum anleggsmidler 9.076.000 6.161.000 6.486.000 5.270.000 4.037.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 60.000 60.000 250.000 0 0
Andre fordringer 523.000 134.000 12.000 164.000 195.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 205.000 483.000 49.000 47.000 130.000
Sum omløpsmidler 789.000 677.000 311.000 211.000 326.000
Sum eiendeler 9.865.000 6.838.000 6.797.000 5.481.000 4.363.000
Sum opptjent egenkapital 2.208.000 1.374.000 1.231.000 255.000 326.000
Sum egenkapital 2.508.000 1.674.000 1.531.000 555.000 626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 330.000 95.000 55.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.073.000 5.131.000 4.698.000 4.896.000 3.678.000
Leverandørgjeld 268.000 3.000 65.000 22.000 51.000
Betalbar skatt 0 201.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 285.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 31.000 18.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 34.000 570.000 30.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 9.864.000 6.839.000 6.799.000 5.481.000 4.363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 506.000 643.000 -259.000 181.000 267.000
Likviditetsgrad 1 2.8 19.9 0.5 7 5.5
Likviditetsgrad 2 2.8 19.9 0.5 7 5.5
Soliditet 25.4 24.5 22.5 10.1 14.3
Resultatgrad 69.7 37.5 7 9.2 26.7
Rentedekningsgrad 7.7 1.8 6.8 0.5 1.7
Gjeldsgrad 2.9 3.1 3.4 8.9 6
Total kapitalrentabilitet 12.5 5.9 21.6 1.7 5.1
Signatur
26.08.2022
SIGNATUR
NORMANN HELGE ASMUND
Prokurister
26.08.2022
Prokura
Kjosnes Kim
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge Asmund NormannStyreleder59
Markus Andre Hansen NormannStyremedlem32
Kim KjosnesStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Helge Asmund Normann100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00