Uloba - Independent Living Norge Sa
Juridisk navn:  Uloba - Independent Living Norge Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32205910
Postboks 2474 Strømsø Tollbugata 114 Fax: 32205919
3003 Drammen 3041 Drammen
Fylke: Kommune: www.uloba.no
Viken Drammen
Org.nr: 963890095
Aksjekapital: 1.516 NOK
Antall ansatte: 6466
Etableringsdato: 17.10.1991
Foretakstype: SA
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,29%
Resultat  
  
113,36%
Egenkapital  
  
30,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.152.545.000 1.115.837.000 1.053.997.000 976.454.000 933.854.000
Resultat: 60.019.000 28.131.000 3.245.000 7.079.000 31.688.000
Egenkapital: 254.591.000 194.578.000 166.449.000 163.188.000 156.103.000
Regnskap for Uloba - Independent Living Norge Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.152.545.000 1.115.837.000 1.053.997.000 976.454.000 933.854.000
Driftskostnader -1.112.407.000 -1.095.751.000 -1.064.085.000 -968.395.000 -913.159.000
Driftsresultat 40.138.000 20.086.000 -10.087.000 8.059.000 20.695.000
Finansinntekter 21.979.000 9.402.000 14.240.000 2.431.000 10.994.000
Finanskostnader -2.098.000 -1.356.000 -908.000 -3.411.000 0
Finans 19.881.000 8.046.000 13.332.000 -980.000 10.994.000
Resultat før skatt 60.019.000 28.131.000 3.245.000 7.079.000 31.688.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 60.019.000 28.131.000 3.245.000 7.079.000 31.688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 190.022.000 178.379.000 187.536.000 190.393.000 192.931.000
Sum omløpsmidler 446.838.000 385.722.000 326.234.000 311.194.000 277.077.000
Sum eiendeler 636.860.000 564.101.000 513.770.000 501.587.000 470.008.000
Sum opptjent egenkapital 253.068.000 193.049.000 164.918.000 161.672.000 154.593.000
Sum egenkapital 254.591.000 194.578.000 166.449.000 163.188.000 156.103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 382.269.000 369.523.000 347.321.000 338.399.000 313.905.000
Sum gjeld og egenkapital 636.860.000 564.101.000 513.770.000 501.587.000 470.007.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.152.545.000 1.115.837.000 1.053.997.000 976.454.000 933.854.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.152.545.000 1.115.837.000 1.053.997.000 976.454.000 933.854.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -941.795.000 -928.389.000 -881.627.000 -786.305.000 -735.270.000
Avskrivning -11.363.000 -15.603.000 -14.327.000 -14.733.000 -15.776.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -159.249.000 -151.759.000 -168.131.000 -167.357.000 -162.113.000
Driftskostnader -1.112.407.000 -1.095.751.000 -1.064.085.000 -968.395.000 -913.159.000
Driftsresultat 40.138.000 20.086.000 -10.087.000 8.059.000 20.695.000
Finansinntekter 21.979.000 9.402.000 14.240.000 2.431.000 10.994.000
Finanskostnader -2.098.000 -1.356.000 -908.000 -3.411.000 0
Finans 19.881.000 8.046.000 13.332.000 -980.000 10.994.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 60.019.000 28.131.000 3.245.000 7.079.000 31.688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 28.279.000 28.688.000 37.845.000 40.702.000 43.240.000
Sum varige driftsmidler 28.279.000 28.688.000 37.845.000 40.702.000 43.240.000
Sum finansielle anleggsmidler 161.744.000 149.691.000 149.691.000 149.691.000 149.691.000
Sum anleggsmidler 190.022.000 178.379.000 187.536.000 190.393.000 192.931.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 42.271.000 41.185.000 25.987.000 27.398.000 33.067.000
Andre fordringer 9.308.000 8.131.000 8.513.000 10.491.000 8.710.000
Sum investeringer 138.326.000 137.536.000 137.146.000 113.283.000 82.934.000
Kasse, bank 256.934.000 197.782.000 154.579.000 157.635.000 152.366.000
Sum omløpsmidler 446.838.000 385.722.000 326.234.000 311.194.000 277.077.000
Sum eiendeler 636.860.000 564.101.000 513.770.000 501.587.000 470.008.000
Sum opptjent egenkapital 253.068.000 193.049.000 164.918.000 161.672.000 154.593.000
Sum egenkapital 254.591.000 194.578.000 166.449.000 163.188.000 156.103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.988.000 222.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 11.482.000 5.480.000 6.673.000 8.294.000 7.538.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 86.027.000 85.457.000 76.867.000 75.810.000 69.068.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 284.761.000 278.586.000 258.794.000 254.073.000 237.299.000
Sum kortsiktig gjeld 382.269.000 369.523.000 347.321.000 338.399.000 313.905.000
Sum gjeld og egenkapital 636.860.000 564.101.000 513.770.000 501.587.000 470.007.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.569.000 16.199.000 -21.087.000 -27.205.000 -36.828.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9
Soliditet 40.0 34.5 32.4 32.5 33.2
Resultatgrad 3.5 1.8 0.8 2.2
Rentedekningsgrad 19.1 14.8 -11.1 2.4
Gjeldsgrad 1.5 1.9 2.1 2.1 2
Total kapitalrentabilitet 9.8 5.2 0.8 2.1 6.7
Signatur
24.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2021
Prokura
Kleven Dag-Helge
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Kåre SturaStyreleder71
Knut FlaaumNestleder62
Ann Kristin KrokanStyremedlem71
Gunnbjørn GulliksenStyremedlem74
Morten AndresenStyremedlem43
Tore DaleStyremedlem67
Evy Gundersen HetlandStyremedlem52
Kristin LundStyremedlem43
Vilma RaulynaityteVaramedlem48
Eirin Cecilie GjedremVaramedlem35
Geir FaremoVaramedlem51
Anita HolmeslandVaramedlem36
Anne Beate MelheimVaramedlem34
Tahir Tarie Kadric TuneObservatør58
Bente KristiansenObservatør40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00