Stiftelsen Norsk Hestesenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Norsk Hestesenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61165500
Starumsvegen 71 Starumsvegen 71 Fax: 61165540
2850 Lena 2850 Lena
Fylke: Kommune: www.nhest.no/
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 963939507
Aksjekapital: 5.237.887 NOK
Antall ansatte: 82
Etableringsdato: 05.11.1985
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,9%
Resultat  
  
-51,87%
Egenkapital  
  
13,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 38.073.000 39.209.000 36.168.000 37.129.000 38.411.000
Resultat: 3.622.000 7.525.000 63.000 -423.000 941.000
Egenkapital: 26.485.000 23.385.000 15.860.000 15.797.000 16.220.000
Regnskap for Stiftelsen Norsk Hestesenter
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 38.073.000 39.209.000 36.168.000 37.129.000 38.411.000
Driftskostnader -33.943.000 -31.051.000 -35.319.000 -36.756.000 -36.787.000
Driftsresultat 4.129.000 8.158.000 848.000 373.000 1.624.000
Finansinntekter 60.000 60.000 36.000 6.000 6.000
Finanskostnader -567.000 -692.000 -822.000 -802.000 -689.000
Finans -507.000 -632.000 -786.000 -796.000 -683.000
Resultat før skatt 3.622.000 7.525.000 63.000 -423.000 941.000
Skattekostnad -23.000 0 0 0
Årsresultat 3.599.000 7.525.000 63.000 -423.000 941.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.638.000 35.454.000 34.612.000 34.952.000 36.312.000
Sum omløpsmidler 12.580.000 9.454.000 4.096.000 4.429.000 6.014.000
Sum eiendeler 46.218.000 44.908.000 38.708.000 39.381.000 42.326.000
Sum opptjent egenkapital 21.232.000 18.147.000 10.622.000 10.559.000 10.982.000
Sum egenkapital 26.485.000 23.385.000 15.860.000 15.797.000 16.220.000
Sum langsiktig gjeld 12.771.000 16.863.000 17.501.000 19.151.000 20.776.000
Sum kortsiktig gjeld 6.962.000 4.659.000 5.346.000 4.433.000 5.330.000
Sum gjeld og egenkapital 46.218.000 44.907.000 38.707.000 39.381.000 42.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 10.510.000 10.230.000
Andre inntekter 38.073.000 39.209.000 36.168.000 26.619.000 28.181.000
Driftsinntekter 38.073.000 39.209.000 36.168.000 37.129.000 38.411.000
Varekostnad -649.000 -630.000 -3.765.000 -4.210.000 -4.351.000
Lønninger -17.557.000 -16.134.000 -18.340.000 -19.304.000 -18.272.000
Avskrivning -1.413.000 -1.740.000 -1.826.000 -1.696.000 -3.287.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.324.000 -12.547.000 -11.388.000 -11.546.000 -10.877.000
Driftskostnader -33.943.000 -31.051.000 -35.319.000 -36.756.000 -36.787.000
Driftsresultat 4.129.000 8.158.000 848.000 373.000 1.624.000
Finansinntekter 60.000 60.000 36.000 6.000 6.000
Finanskostnader -567.000 -692.000 -822.000 -802.000 -689.000
Finans -507.000 -632.000 -786.000 -796.000 -683.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.599.000 7.525.000 63.000 -423.000 941.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 30.329.000 31.468.000 32.642.000 6.500.000 6.500.000
Maskiner anlegg 0 27.363.000 28.585.000
Driftsløsøre 735.000 1.061.000 1.970.000 1.089.000 1.227.000
Sum varige driftsmidler 31.063.000 32.529.000 34.612.000 34.952.000 36.312.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.575.000 2.925.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.638.000 35.454.000 34.612.000 34.952.000 36.312.000
Varebeholdning 513.000 563.000 750.000 1.219.000 701.000
Kundefordringer 1.552.000 2.124.000 958.000 919.000 2.266.000
Andre fordringer 481.000 533.000 155.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.035.000 6.234.000 2.234.000 2.291.000 3.047.000
Sum omløpsmidler 12.580.000 9.454.000 4.096.000 4.429.000 6.014.000
Sum eiendeler 46.218.000 44.908.000 38.708.000 39.381.000 42.326.000
Sum opptjent egenkapital 21.232.000 18.147.000 10.622.000 10.559.000 10.982.000
Sum egenkapital 26.485.000 23.385.000 15.860.000 15.797.000 16.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 165.000 356.000 335.000 338.000 342.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.771.000 16.863.000 17.501.000 19.151.000 20.776.000
Leverandørgjeld 1.760.000 1.355.000 1.344.000 670.000 1.078.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.322.000 1.184.000 1.429.000 1.032.000 1.067.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.881.000 2.121.000 2.574.000 2.731.000 3.185.000
Sum kortsiktig gjeld 6.962.000 4.659.000 5.346.000 4.433.000 5.330.000
Sum gjeld og egenkapital 46.218.000 44.907.000 38.707.000 39.381.000 42.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.618.000 4.795.000 -1.250.000 -4.000 684.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.0 0.8 1 1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 0.6 0.7 1
Soliditet 57.3 52.1 4 40.1 38.3
Resultatgrad 10.8 20.8 2.3 1 4.2
Rentedekningsgrad 7.3 11.8 1 0.5 2.4
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.4 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.1 18.3 2.3 1 3.9
Signatur
04.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP, HVORAV DEN ENE MÅ VÆRE
LEDEREN ELLER NESTLEDEREN.
Prokurister
04.04.2022
Prokura
Skaug Gaarder Cecilie
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Torild JacobsenStyreleder49
Tore SannumNestleder63
Ingrid SponheimStyremedlem37
Vidar HeggheimStyremedlem58
Jorunn Signe BallangrudStyremedlem55
Linn Wåler RønningStyremedlem37
Lena LundeStyremedlem24
Roar WalsøeStyremedlem71
Cilla Hanna Elisabet GavellVaramedlem21
Emilie Charlotte LibowitzVaramedlem35
Thor JuvethVaramedlem67
Tone FarestveitVaramedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00