Sjusjøtunet Hytter Og Caravansenter As
Juridisk navn:  Sjusjøtunet Hytter Og Caravansenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62363444
Kløvstadhøgdvegen 114 Rudsflata 2 Fax: 62363288
2372 Brøttum 2360 Rudshøgda
Fylke: Kommune: www.sjusjotunet.no
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 971223731
Aksjekapital: 4.345.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.11.1994
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,99%
Resultat  
  
30,77%
Egenkapital  
  
20,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.981.000 5.590.000 5.473.000 4.976.000 5.049.000
Resultat: 3.595.000 2.749.000 2.301.000 1.370.000 2.202.000
Egenkapital: 13.324.000 11.020.000 8.876.000 7.081.000 6.030.000
Regnskap for Sjusjøtunet Hytter Og Caravansenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.981.000 5.590.000 5.473.000 4.976.000 5.049.000
Driftskostnader -3.019.000 -2.828.000 -3.206.000 -3.333.000 -3.078.000
Driftsresultat 2.963.000 2.763.000 2.266.000 1.644.000 1.971.000
Finansinntekter 708.000 230.000 281.000 240.000 344.000
Finanskostnader -76.000 -245.000 -246.000 -515.000 -113.000
Finans 632.000 -15.000 35.000 -275.000 231.000
Resultat før skatt 3.595.000 2.749.000 2.301.000 1.370.000 2.202.000
Skattekostnad -791.000 -605.000 -506.000 -319.000 -532.000
Årsresultat 2.804.000 2.144.000 1.795.000 1.051.000 1.669.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.393.000 10.647.000 9.914.000 9.415.000 9.068.000
Sum omløpsmidler 8.537.000 10.041.000 8.394.000 6.914.000 6.746.000
Sum eiendeler 22.930.000 20.688.000 18.308.000 16.329.000 15.814.000
Sum opptjent egenkapital 8.979.000 6.675.000 4.531.000 2.736.000 1.685.000
Sum egenkapital 13.324.000 11.020.000 8.876.000 7.081.000 6.030.000
Sum langsiktig gjeld 5.898.000 6.656.000 6.434.000 6.506.000 5.252.000
Sum kortsiktig gjeld 3.708.000 3.012.000 2.997.000 2.741.000 4.533.000
Sum gjeld og egenkapital 22.930.000 20.688.000 18.307.000 16.328.000 15.815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.981.000 5.590.000 5.441.000 4.976.000 5.049.000
Andre inntekter 32.000 0 0
Driftsinntekter 5.981.000 5.590.000 5.473.000 4.976.000 5.049.000
Varekostnad -8.000 -31.000 -213.000 -48.000 0
Lønninger -275.000 -590.000 -638.000 -735.000 -711.000
Avskrivning -123.000 -122.000 -116.000 -120.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.613.000 -2.085.000 -2.239.000 -2.430.000 -2.262.000
Driftskostnader -3.019.000 -2.828.000 -3.206.000 -3.333.000 -3.078.000
Driftsresultat 2.963.000 2.763.000 2.266.000 1.644.000 1.971.000
Finansinntekter 708.000 230.000 281.000 240.000 344.000
Finanskostnader -76.000 -245.000 -246.000 -515.000 -113.000
Finans 632.000 -15.000 35.000 -275.000 231.000
Konsernbidrag -500.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.804.000 2.144.000 1.795.000 1.051.000 1.669.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 114.000 101.000 89.000 83.000 86.000
Fast eiendom 291.000 396.000 501.000 518.000 524.000
Maskiner anlegg 0 188.000 0
Driftsløsøre 57.000 75.000 54.000 65.000 76.000
Sum varige driftsmidler 348.000 471.000 555.000 771.000 600.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.931.000 10.075.000 9.269.000 8.561.000 8.383.000
Sum anleggsmidler 14.393.000 10.647.000 9.914.000 9.415.000 9.068.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 130.000 0 0 0
Andre fordringer 74.000 138.000 85.000 129.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.334.000 9.903.000 8.310.000 6.784.000 6.650.000
Sum omløpsmidler 8.537.000 10.041.000 8.394.000 6.914.000 6.746.000
Sum eiendeler 22.930.000 20.688.000 18.308.000 16.329.000 15.814.000
Sum opptjent egenkapital 8.979.000 6.675.000 4.531.000 2.736.000 1.685.000
Sum egenkapital 13.324.000 11.020.000 8.876.000 7.081.000 6.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.898.000 6.656.000 6.434.000 6.506.000 5.252.000
Leverandørgjeld 443.000 387.000 331.000 392.000 327.000
Betalbar skatt 804.000 617.000 512.000 316.000 537.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 2.000 16.000 76.000 67.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.448.000 2.006.000 2.139.000 1.956.000 3.601.000
Sum kortsiktig gjeld 3.708.000 3.012.000 2.997.000 2.741.000 4.533.000
Sum gjeld og egenkapital 22.930.000 20.688.000 18.307.000 16.328.000 15.815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.829.000 7.029.000 5.397.000 4.173.000 2.213.000
Likviditetsgrad 1 2.3 3.3 2.8 2.5 1.5
Likviditetsgrad 2 2.3 3.3 2.8 2.5 1.5
Soliditet 58.1 53.3 48.5 43.4 38.1
Resultatgrad 49.5 49.4 41.4 3 3
Rentedekningsgrad 39.0 11.3 9.2 3.2 17.4
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 16.0 14.5 13.9 11.5 14.6
Signatur
17.08.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Magne BjugstadStyreleder63
Steffen BjugstadStyremedlem35
Hans BjugstadStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ru Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00