Landbrukstjenester Jæren Sa
Juridisk navn:  Landbrukstjenester Jæren Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51429899
Postboks 209 Vardheivegen 60 Fax: 51429894
4358 Kleppe 4340 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 971343524
Aksjekapital: 47.000 NOK
Antall ansatte: 377
Etableringsdato: 20.02.1995
Foretakstype: SA
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5,07%
Resultat  
  
-770,59%
Egenkapital  
  
-9,36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.413.000 19.397.000 20.512.000 22.439.000 22.789.000
Resultat: -114.000 17.000 -51.000 1.000 64.000
Egenkapital: 1.114.000 1.229.000 1.214.000 1.267.000 1.268.000
Regnskap for Landbrukstjenester Jæren Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.413.000 19.397.000 20.512.000 22.439.000 22.789.000
Driftskostnader -18.565.000 -19.441.000 -20.650.000 -22.502.000 -22.788.000
Driftsresultat -152.000 -44.000 -137.000 -64.000 1.000
Finansinntekter 38.000 61.000 87.000 66.000 64.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 38.000 61.000 87.000 64.000 64.000
Resultat før skatt -114.000 17.000 -51.000 1.000 64.000
Skattekostnad -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -18.000
Årsresultat -115.000 15.000 -53.000 -1.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.943.000 6.478.000 6.506.000 7.133.000 7.178.000
Sum eiendeler 5.943.000 6.478.000 6.506.000 7.133.000 7.178.000
Sum opptjent egenkapital 1.068.000 1.183.000 1.167.000 1.220.000 1.221.000
Sum egenkapital 1.114.000 1.229.000 1.214.000 1.267.000 1.268.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.829.000 5.248.000 5.292.000 5.867.000 5.910.000
Sum gjeld og egenkapital 5.944.000 6.478.000 6.506.000 7.134.000 7.178.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.341.000 19.319.000 20.429.000 22.339.000 22.683.000
Andre inntekter 72.000 78.000 83.000 100.000 106.000
Driftsinntekter 18.413.000 19.397.000 20.512.000 22.439.000 22.789.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -18.399.000 -19.278.000 -20.501.000 -22.154.000 -22.556.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -166.000 -163.000 -149.000 -348.000 -232.000
Driftskostnader -18.565.000 -19.441.000 -20.650.000 -22.502.000 -22.788.000
Driftsresultat -152.000 -44.000 -137.000 -64.000 1.000
Finansinntekter 38.000 61.000 87.000 66.000 64.000
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 38.000 61.000 87.000 64.000 64.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -115.000 15.000 -53.000 -1.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.098.000 1.064.000 1.095.000 1.104.000 890.000
Andre fordringer 137.000 119.000 179.000 126.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.708.000 5.295.000 5.232.000 5.903.000 6.156.000
Sum omløpsmidler 5.943.000 6.478.000 6.506.000 7.133.000 7.178.000
Sum eiendeler 5.943.000 6.478.000 6.506.000 7.133.000 7.178.000
Sum opptjent egenkapital 1.068.000 1.183.000 1.167.000 1.220.000 1.221.000
Sum egenkapital 1.114.000 1.229.000 1.214.000 1.267.000 1.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 5.000 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 2.000 2.000 2.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 1.967.000 2.275.000 2.214.000 2.603.000 2.737.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.858.000 2.967.000 3.076.000 3.262.000 3.156.000
Sum kortsiktig gjeld 4.829.000 5.248.000 5.292.000 5.867.000 5.910.000
Sum gjeld og egenkapital 5.944.000 6.478.000 6.506.000 7.134.000 7.178.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.114.000 1.230.000 1.214.000 1.266.000 1.268.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 18.7 19.0 18.7 17.8 17.7
Resultatgrad -0.8 -0.2 -0.7 -0.3 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.3 4.3 4.4 4.6 4.7
Total kapitalrentabilitet -1.9 0.3 -0.8 0 0.9
Signatur
05.05.2022
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2022
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Tore SvendsvollStyreleder52
Marianne Auestad ErgaNestleder52
Leif Tore HålandStyremedlem54
Geir Jone PollestadVaramedlem56
Georg SeleVaramedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00