Norsk Pasientforening
Juridisk navn:  Norsk Pasientforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22007400
Nedre Vollgate 1 Nedre Vollgate 1 Fax:
0158 Oslo 158 Oslo
Fylke: Kommune: www.pasient.no
Oslo Oslo
Org.nr: 871492832
Aksjekapital: 2.270 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 02.01.1990
Foretakstype: FLI
Revisor: Frem Revisjon As
Regnskapsfører: Fidus Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2,75%
Resultat  
  
-140,38%
Egenkapital  
  
-3,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.454.000 5.308.000 5.011.000 4.795.000 5.034.000
Resultat: -126.000 312.000 392.000 226.000 522.000
Egenkapital: 3.073.000 3.199.000 2.887.000 2.496.000 2.270.000
Regnskap for Norsk Pasientforening
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.454.000 5.308.000 5.011.000 4.795.000 5.034.000
Driftskostnader -5.586.000 -5.010.000 -4.643.000 -4.579.000 -4.524.000
Driftsresultat -132.000 298.000 368.000 216.000 510.000
Finansinntekter 6.000 14.000 24.000 10.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 14.000 24.000 10.000 12.000
Resultat før skatt -126.000 312.000 392.000 226.000 522.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -126.000 312.000 392.000 226.000 522.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.789.000 3.837.000 3.433.000 3.046.000 2.725.000
Sum eiendeler 3.789.000 3.837.000 3.433.000 3.046.000 2.725.000
Sum opptjent egenkapital 3.073.000 0 0 0
Sum egenkapital 3.073.000 3.199.000 2.887.000 2.496.000 2.270.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 716.000 638.000 545.000 550.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 3.789.000 3.837.000 3.432.000 3.046.000 2.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.300.000 5.000.000 4.786.000 5.027.000
Andre inntekter 5.454.000 8.000 11.000 9.000 7.000
Driftsinntekter 5.454.000 5.308.000 5.011.000 4.795.000 5.034.000
Varekostnad -324.000 -366.000 -348.000 -363.000 -354.000
Lønninger -3.991.000 -3.625.000 -3.479.000 -3.381.000 -2.951.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.271.000 -1.019.000 -816.000 -835.000 -1.219.000
Driftskostnader -5.586.000 -5.010.000 -4.643.000 -4.579.000 -4.524.000
Driftsresultat -132.000 298.000 368.000 216.000 510.000
Finansinntekter 6.000 14.000 24.000 10.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 6.000 14.000 24.000 10.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -126.000 312.000 392.000 226.000 522.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 17.000 0
Andre fordringer 72.000 13.000 23.000 16.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.717.000 3.823.000 3.410.000 3.013.000 2.714.000
Sum omløpsmidler 3.789.000 3.837.000 3.433.000 3.046.000 2.725.000
Sum eiendeler 3.789.000 3.837.000 3.433.000 3.046.000 2.725.000
Sum opptjent egenkapital 3.073.000 0 0 0
Sum egenkapital 3.073.000 3.199.000 2.887.000 2.496.000 2.270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 103.000 44.000 0 25.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 214.000 232.000 190.000 189.000 168.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 399.000 362.000 355.000 336.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 716.000 638.000 545.000 550.000 455.000
Sum gjeld og egenkapital 3.789.000 3.837.000 3.432.000 3.046.000 2.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.073.000 3.199.000 2.888.000 2.496.000 2.270.000
Likviditetsgrad 1 5.3 6.0 6.3 5.5 6
Likviditetsgrad 2 5.3 6.0 6.3 5.5 6
Soliditet 81.1 83.4 84.1 81.9 83.3
Resultatgrad -2.4 5.6 7.3 4.5 10.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.3 8.1 11.4 7.4 19.2
Signatur
17.04.2023
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.04.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav RøiseStyreleder70
Dag BruusgaardStyremedlem82
Synne Loy Saunders BernhardtStyremedlem54
Reidun FørdeStyremedlem72
Jan Joakim RudolphStyremedlem53
Christian LundinStyremedlem56
Gunnar Bodahl-JohansenStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00