Nettdrift AS
Juridisk navn:  Nettdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51697280
Postboks 20 Energivegen 13 Fax: 51697281
4098 Tananger 4056 Tananger
Fylke: Kommune: www.nettdrift.no
Rogaland Sola
Org.nr: 874367532
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 01.03.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,43%
Resultat  
  
57,04%
Egenkapital  
  
29,79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.029.000 11.302.000 10.179.000 10.061.000 8.785.000
Resultat: 1.371.000 873.000 514.000 1.071.000 613.000
Egenkapital: 305.000 235.000 256.000 259.000 235.000
Regnskap for Nettdrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.029.000 11.302.000 10.179.000 10.061.000 8.785.000
Driftskostnader -10.658.000 -10.430.000 -9.657.000 -8.975.000 -8.148.000
Driftsresultat 1.371.000 873.000 523.000 1.086.000 638.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -9.000 -15.000 -25.000
Finans 1.000 -9.000 -15.000 -24.000
Resultat før skatt 1.371.000 873.000 514.000 1.071.000 613.000
Skattekostnad -301.000 -194.000 -117.000 -247.000 -154.000
Årsresultat 1.070.000 679.000 398.000 824.000 459.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 289.000 444.000 399.000 525.000 683.000
Sum omløpsmidler 2.677.000 2.360.000 2.113.000 2.217.000 1.725.000
Sum eiendeler 2.966.000 2.804.000 2.512.000 2.742.000 2.408.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 25.000 46.000 49.000 25.000
Sum egenkapital 305.000 235.000 256.000 259.000 235.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 156.000 411.000
Sum kortsiktig gjeld 2.661.000 2.569.000 2.255.000 2.328.000 1.762.000
Sum gjeld og egenkapital 2.966.000 2.804.000 2.511.000 2.743.000 2.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.029.000 11.302.000 10.179.000 10.061.000 8.785.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.029.000 11.302.000 10.179.000 10.061.000 8.785.000
Varekostnad -4.686.000 -4.422.000 -4.189.000 -3.956.000 -3.337.000
Lønninger -4.804.000 -4.820.000 -4.238.000 -3.978.000 -3.629.000
Avskrivning -15.000 -33.000 -26.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.153.000 -1.155.000 -1.204.000 -1.013.000 -1.154.000
Driftskostnader -10.658.000 -10.430.000 -9.657.000 -8.975.000 -8.148.000
Driftsresultat 1.371.000 873.000 523.000 1.086.000 638.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -9.000 -15.000 -25.000
Finans 1.000 -9.000 -15.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 -47.000
Utbytte -1.000.000 -700.000 0 -800.000 -388.000
Årsresultat 1.070.000 679.000 398.000 824.000 459.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 65.000 20.000 46.000 74.000
Sum varige driftsmidler 50.000 65.000 20.000 46.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 239.000 379.000 379.000 479.000 609.000
Sum anleggsmidler 289.000 444.000 399.000 525.000 683.000
Varebeholdning 323.000 297.000 100.000 153.000 86.000
Kundefordringer 1.166.000 1.183.000 699.000 1.458.000 1.342.000
Andre fordringer 70.000 43.000 60.000 79.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.119.000 837.000 1.253.000 527.000 241.000
Sum omløpsmidler 2.677.000 2.360.000 2.113.000 2.217.000 1.725.000
Sum eiendeler 2.966.000 2.804.000 2.512.000 2.742.000 2.408.000
Sum opptjent egenkapital 95.000 25.000 46.000 49.000 25.000
Sum egenkapital 305.000 235.000 256.000 259.000 235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 156.000 411.000
Leverandørgjeld 228.000 554.000 180.000 266.000 363.000
Betalbar skatt 301.000 194.000 117.000 250.000 142.000
Skyldig offentlige avgifter 718.000 736.000 592.000 557.000 471.000
Utbytte -1.000.000 -700.000 0 -800.000 -388.000
Annen kortsiktig gjeld 414.000 385.000 967.000 455.000 398.000
Sum kortsiktig gjeld 2.661.000 2.569.000 2.255.000 2.328.000 1.762.000
Sum gjeld og egenkapital 2.966.000 2.804.000 2.511.000 2.743.000 2.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 -209.000 -142.000 -111.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9
Soliditet 10.3 8.4 10.2 9.4 9.8
Resultatgrad 11.4 7.7 5.1 10.8 7.3
Rentedekningsgrad 1.371.0 58.1 72.4 25.5
Gjeldsgrad 8.7 10.9 8.8 9.6 9.2
Total kapitalrentabilitet 46.3 31.2 20.8 39.6 26.5
Signatur
13.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Åreskjold BakkeStyreleder45
Kjartan SandangerStyremedlem47
Ove EspevikStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nettdrift Holding As99.86 
Nettdrift Holding As0.13 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00