Dagligvare Oslo Hjemmel Ii As
Juridisk navn:  Dagligvare Oslo Hjemmel Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 c/o Frognerbygg AS Drammensveien 127 Fax:
0277 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920747256
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 20.02.2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -16.000 0
Egenkapital: 13.000 26.000
Regnskap for Dagligvare Oslo Hjemmel Ii As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -16.000 0
Skattekostnad 4.000 1.000
Årsresultat -13.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 1.000
Sum omløpsmidler 8.000 46.000
Sum eiendeler 13.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 1.000
Sum egenkapital 13.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 21.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -16.000 0
Driftskostnader -16.000 0
Driftsresultat -16.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -13.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 1.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 21.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 8.000 25.000
Sum omløpsmidler 8.000 46.000
Sum eiendeler 13.000 47.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 1.000
Sum egenkapital 13.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 0 21.000
Sum gjeld og egenkapital 13.000 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 25.000
Likviditetsgrad 1 2.2
Likviditetsgrad 2 0 2.2
Soliditet 1 55.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.8
Total kapitalrentabilitet -123.1 0
Signatur
20.12.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Yvonne Litsheim SandvoldStyreleder52
Joachim SandvoldStyremedlem32
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dagligvare Oslo AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00