Norske Spirer AS
Juridisk navn:  Norske Spirer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62974113
Bunesvegen 896 Fax: 62974620
2120 Sagstua 2133 Gardvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 874371742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 01.01.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21,6%
Resultat  
  
193,01%
Egenkapital  
  
122,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 22.991.000 18.907.000 16.858.000 14.645.000 11.004.000
Resultat: 4.905.000 1.674.000 404.000 1.353.000 71.000
Egenkapital: 3.928.000 1.765.000 1.875.000 2.670.000 1.891.000
Regnskap for Norske Spirer AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 22.991.000 18.907.000 16.858.000 14.645.000 11.004.000
Driftskostnader -18.020.000 -17.087.000 -16.294.000 -13.120.000 -10.692.000
Driftsresultat 4.971.000 1.820.000 564.000 1.525.000 313.000
Finansinntekter 64.000 3.000 12.000 14.000 9.000
Finanskostnader -130.000 -151.000 -172.000 -186.000 -252.000
Finans -66.000 -148.000 -160.000 -172.000 -243.000
Resultat før skatt 4.905.000 1.674.000 404.000 1.353.000 71.000
Skattekostnad -1.081.000 -384.000 -99.000 -324.000 -31.000
Årsresultat 3.824.000 1.289.000 305.000 1.029.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.494.000 3.681.000 4.115.000 4.205.000 5.741.000
Sum omløpsmidler 6.224.000 3.980.000 3.729.000 3.594.000 3.010.000
Sum eiendeler 12.718.000 7.661.000 7.844.000 7.799.000 8.751.000
Sum opptjent egenkapital 3.828.000 1.665.000 1.775.000 2.570.000 1.791.000
Sum egenkapital 3.928.000 1.765.000 1.875.000 2.670.000 1.891.000
Sum langsiktig gjeld 1.756.000 1.664.000 2.328.000 3.076.000 3.768.000
Sum kortsiktig gjeld 7.033.000 4.232.000 3.641.000 2.053.000 3.092.000
Sum gjeld og egenkapital 12.717.000 7.661.000 7.844.000 7.799.000 8.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.991.000 18.907.000 16.858.000 14.112.000 11.004.000
Andre inntekter 0 533.000 0
Driftsinntekter 22.991.000 18.907.000 16.858.000 14.645.000 11.004.000
Varekostnad -5.178.000 -4.777.000 -4.538.000 -3.617.000 -2.961.000
Lønninger -7.377.000 -7.250.000 -7.184.000 -5.010.000 -4.867.000
Avskrivning -871.000 -985.000 -921.000 -1.072.000 -1.077.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.594.000 -4.075.000 -3.651.000 -3.421.000 -1.787.000
Driftskostnader -18.020.000 -17.087.000 -16.294.000 -13.120.000 -10.692.000
Driftsresultat 4.971.000 1.820.000 564.000 1.525.000 313.000
Finansinntekter 64.000 3.000 12.000 14.000 9.000
Finanskostnader -130.000 -151.000 -172.000 -186.000 -252.000
Finans -66.000 -148.000 -160.000 -172.000 -243.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 0
Årsresultat 3.824.000 1.289.000 305.000 1.029.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 900.000
Sum Immatrielle midler 287.000 318.000 168.000 70.000 1.073.000
Fast eiendom 2.415.000 2.186.000 2.281.000 2.461.000 2.865.000
Maskiner anlegg 2.246.000 0 0 0
Driftsløsøre 587.000 1.072.000 1.528.000 1.486.000 1.760.000
Sum varige driftsmidler 5.248.000 3.259.000 3.809.000 3.947.000 4.625.000
Sum finansielle anleggsmidler 959.000 105.000 138.000 188.000 43.000
Sum anleggsmidler 6.494.000 3.681.000 4.115.000 4.205.000 5.741.000
Varebeholdning 2.334.000 1.387.000 936.000 716.000 1.003.000
Kundefordringer 1.693.000 1.690.000 1.909.000 2.479.000 1.938.000
Andre fordringer 166.000 157.000 583.000 74.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 229.000 745.000 301.000 325.000 1.000
Sum omløpsmidler 6.224.000 3.980.000 3.729.000 3.594.000 3.010.000
Sum eiendeler 12.718.000 7.661.000 7.844.000 7.799.000 8.751.000
Sum opptjent egenkapital 3.828.000 1.665.000 1.775.000 2.570.000 1.791.000
Sum egenkapital 3.928.000 1.765.000 1.875.000 2.670.000 1.891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 979.000 32.000 0 0 458.000
Sum langsiktig gjeld 1.756.000 1.664.000 2.328.000 3.076.000 3.768.000
Leverandørgjeld 2.865.000 1.859.000 1.667.000 684.000 1.218.000
Betalbar skatt 1.050.000 534.000 217.000 244.000 78.000
Skyldig offentlige avgifter 817.000 1.145.000 1.194.000 621.000 567.000
Utbytte 0 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.321.000 662.000 562.000 504.000 771.000
Sum kortsiktig gjeld 7.033.000 4.232.000 3.641.000 2.053.000 3.092.000
Sum gjeld og egenkapital 12.717.000 7.661.000 7.844.000 7.799.000 8.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -809.000 -252.000 88.000 1.541.000 -82.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 1.8 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.8 1.4 0.6
Soliditet 30.9 23.0 23.9 34.2 21.6
Resultatgrad 21.6 9.6 3.3 10.4 2.8
Rentedekningsgrad 38.2 12.1 3.3 8.2 1.2
Gjeldsgrad 2.2 3.3 3.2 1.9 3.6
Total kapitalrentabilitet 39.6 23.8 7.3 19.7 3.7
Signatur
28.06.2021
TO AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2021
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jon Kristofer SkinstadStyreleder35
Carl-Magnus Fjeld SkinstadStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Skinstad Holding As50.00 
Jon Skinstad Holding As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00