Breisjøseter Turisthytte As
Juridisk navn:  Breisjøseter Turisthytte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62493917
Stadsbuøyen 110 Stadsbuøyen 110 Fax:
2580 Folldal 2580 Folldal
Fylke: Kommune:
Innlandet Folldal
Org.nr: 920843603
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 24.04.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
33,58%
Resultat  
  
192,78%
Egenkapital  
  
72,15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.546.000 1.906.000 2.066.000 2.028.000
Resultat: 568.000 194.000 -57.000 627.000
Egenkapital: 1.057.000 614.000 457.000 507.000
Regnskap for Breisjøseter Turisthytte As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.546.000 1.906.000 2.066.000 2.028.000
Driftskostnader -1.979.000 -1.707.000 -2.117.000 -1.399.000
Driftsresultat 568.000 199.000 -51.000 629.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -3.000
Finans -4.000 -6.000 -3.000
Resultat før skatt 568.000 194.000 -57.000 627.000
Skattekostnad -125.000 -37.000 7.000 -142.000
Årsresultat 443.000 157.000 -50.000 485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 985.000 339.000 387.000 187.000
Sum omløpsmidler 463.000 385.000 138.000 781.000
Sum eiendeler 1.448.000 724.000 525.000 968.000
Sum opptjent egenkapital 1.027.000 584.000 427.000 477.000
Sum egenkapital 1.057.000 614.000 457.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 65.000 20.000 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000 90.000 68.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 1.448.000 724.000 525.000 967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.323.000 1.877.000 2.057.000 2.028.000
Andre inntekter 223.000 29.000 8.000 0
Driftsinntekter 2.546.000 1.906.000 2.066.000 2.028.000
Varekostnad -646.000 -605.000 -651.000 -663.000
Lønninger -405.000 -380.000 -634.000 -599.000
Avskrivning -80.000 -46.000 -31.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -848.000 -676.000 -801.000 -130.000
Driftskostnader -1.979.000 -1.707.000 -2.117.000 -1.399.000
Driftsresultat 568.000 199.000 -51.000 629.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -3.000
Finans -4.000 -6.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 443.000 157.000 -50.000 485.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 32.000 55.000 61.000 0
Maskiner anlegg 856.000 112.000 125.000 0
Driftsløsøre 97.000 172.000 200.000 187.000
Sum varige driftsmidler 985.000 339.000 387.000 187.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 985.000 339.000 387.000 187.000
Varebeholdning 25.000 38.000 26.000 0
Kundefordringer 2.000 4.000 3.000
Andre fordringer 179.000 67.000 90.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 218.000 278.000 18.000 778.000
Sum omløpsmidler 463.000 385.000 138.000 781.000
Sum eiendeler 1.448.000 724.000 525.000 968.000
Sum opptjent egenkapital 1.027.000 584.000 427.000 477.000
Sum egenkapital 1.057.000 614.000 457.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.000 20.000 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 65.000 20.000 0 7.000
Leverandørgjeld 227.000 18.000 18.000 37.000
Betalbar skatt 80.000 18.000 0 135.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 8.000 188.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 53.000 42.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 326.000 90.000 68.000 453.000
Sum gjeld og egenkapital 1.448.000 724.000 525.000 967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 295.000 70.000 328.000
Likviditetsgrad 1 1.4 4.3 2 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 3.9 1.6 1.7
Soliditet 73.0 84.8 8 52.4
Resultatgrad 22.3 10.4 -2.5 3
Rentedekningsgrad 39.8 -7.3 209.7
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 39.2 27.6 -9.5 6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Håkon Magne SkjørenStyreleder41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Håkon Magne Skjøren100.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00