Uterenhold As
Juridisk navn:  Uterenhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Feenveien 190 Feenveien 190 Fax:
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 921194854
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 25.06.2018
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
100%
Resultat  
  
-4,93%
Egenkapital  
  
450%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 802.000 401.000 74.000
Resultat: 135.000 142.000 -196.000
Egenkapital: 105.000 -30.000 -171.000
Regnskap for Uterenhold As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 802.000 401.000 74.000
Driftskostnader -668.000 -259.000 -270.000
Driftsresultat 134.000 142.000 -196.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 135.000 142.000 -196.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 135.000 142.000 -196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 66.000 72.000
Sum omløpsmidler 523.000 265.000 113.000
Sum eiendeler 569.000 331.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -54.000 -196.000
Sum egenkapital 105.000 -30.000 -171.000
Sum langsiktig gjeld 340.000 320.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 40.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 570.000 330.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 802.000 401.000 74.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 802.000 401.000 74.000
Varekostnad -20.000 -13.000 0
Lønninger -367.000 -50.000 -16.000
Avskrivning -20.000 -18.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -261.000 -178.000 -247.000
Driftskostnader -668.000 -259.000 -270.000
Driftsresultat 134.000 142.000 -196.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 135.000 142.000 -196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 9.000 0
Driftsløsøre 41.000 57.000 72.000
Sum varige driftsmidler 46.000 66.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 46.000 66.000 72.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 179.000 72.000 28.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 344.000 192.000 85.000
Sum omløpsmidler 523.000 265.000 113.000
Sum eiendeler 569.000 331.000 185.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 -54.000 -196.000
Sum egenkapital 105.000 -30.000 -171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 340.000 320.000 340.000
Leverandørgjeld 10.000 2.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 8.000 -15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 30.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 125.000 40.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 570.000 330.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 398.000 225.000 96.000
Likviditetsgrad 1 4.2 6.6 6.6
Likviditetsgrad 2 4.2 6.6 6.6
Soliditet 18.4 -9.1 -91.9
Resultatgrad 16.7 35.4 -264.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.4 -2.1
Total kapitalrentabilitet 23.5 4 -105.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål Rikard Ekby DahlStyreleder59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ekby AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00