Security Group Holding As
Juridisk navn:  Security Group Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Granbakken 9 Granbakken 9 Fax:
3076 Sande I Vestfold 3076 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 921373805
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 07.06.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-383,33%
Egenkapital  
  
-120,83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -29.000 -6.000
Egenkapital: -5.000 24.000
Regnskap for Security Group Holding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -29.000 -6.000
Driftsresultat -29.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -29.000 -6.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -29.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 0
Sum omløpsmidler 5.000 24.000
Sum eiendeler 145.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -6.000
Sum egenkapital -5.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 0
Sum gjeld og egenkapital 145.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -10.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -6.000
Driftskostnader -29.000 -6.000
Driftsresultat -29.000 -6.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -29.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 140.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 140.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.000 24.000
Sum omløpsmidler 5.000 24.000
Sum eiendeler 145.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -6.000
Sum egenkapital -5.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 0
Sum gjeld og egenkapital 145.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -145.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet -3.4 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
11.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Cato André JohansenStyreleder 
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Cato André Johansen100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00