Bonden & Kokken As
Juridisk navn:  Bonden & Kokken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordsjøvegen 1215C Nordsjøvegen 1215C Fax:
4343 Orre 4343 Orre
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 921549547
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 07.09.2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-44,78%
Resultat  
  
7,27%
Egenkapital  
  
-106,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 148.000 268.000 0 0 55.000
Resultat: -51.000 -55.000 -8.000 -38.000 44.000
Egenkapital: -97.000 -47.000 9.000 19.000 55.000
Regnskap for Bonden & Kokken As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 148.000 268.000 0 0 55.000
Driftskostnader -199.000 -324.000 -9.000 -37.000 -11.000
Driftsresultat -51.000 -56.000 -9.000 -37.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -51.000 -55.000 -8.000 -38.000 44.000
Skattekostnad -2.000 2.000 -9.000
Årsresultat -51.000 -55.000 -10.000 -36.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 0
Sum omløpsmidler 64.000 227.000 19.000 21.000 83.000
Sum eiendeler 64.000 227.000 19.000 23.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -127.000 -77.000 -21.000 -11.000 35.000
Sum egenkapital -97.000 -47.000 9.000 19.000 55.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 274.000 10.000 4.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 227.000 19.000 23.000 82.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 148.000 268.000 0 0 55.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 148.000 268.000 0 0 55.000
Varekostnad -149.000 -189.000 0 0 0
Lønninger -10.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -135.000 -9.000 -37.000 -11.000
Driftskostnader -199.000 -324.000 -9.000 -37.000 -11.000
Driftsresultat -51.000 -56.000 -9.000 -37.000 44.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -51.000 -55.000 -10.000 -36.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 0
Varebeholdning 21.000 110.000 0 0 0
Kundefordringer 33.000 0 0 69.000
Andre fordringer 6.000 13.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 84.000 6.000 20.000 14.000
Sum omløpsmidler 64.000 227.000 19.000 21.000 83.000
Sum eiendeler 64.000 227.000 19.000 23.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -127.000 -77.000 -21.000 -11.000 35.000
Sum egenkapital -97.000 -47.000 9.000 19.000 55.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 123.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter -9.000 0 0 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 160.000 10.000 3.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 274.000 10.000 4.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 227.000 19.000 23.000 82.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -97.000 -47.000 9.000 17.000 55.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 1.9 5.3 3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 1.9 5.3 3
Soliditet -151.6 -20.7 47.4 82.6 66.3
Resultatgrad -34.5 -20.9 8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -5.8 1.1 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet -79.7 -24.7 -47.4 -160.9 5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jone WiigStyreleder48
Arne NeseStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00