Ole-Ludvig Akre AS
Juridisk navn:  Ole-Ludvig Akre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91705455
Lommedalsveien 276 Lommedalsveien 276 Fax: 67800648
1350 Lommedalen 1350 Lommedalen
Fylke: Kommune: www.oleludvigakre.no
Viken Bærum
Org.nr: 874497932
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.05.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37,24%
Resultat  
  
-130,85%
Egenkapital  
  
-4,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.505.000 11.959.000 9.841.000 8.250.000 9.334.000
Resultat: -502.000 1.627.000 881.000 312.000 1.314.000
Egenkapital: 8.047.000 8.439.000 7.170.000 6.843.000 6.604.000
Regnskap for Ole-Ludvig Akre AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.505.000 11.959.000 9.841.000 8.250.000 9.334.000
Driftskostnader -7.997.000 -10.323.000 -8.952.000 -7.932.000 -8.012.000
Driftsresultat -492.000 1.636.000 889.000 319.000 1.323.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -11.000 -10.000 -10.000 -11.000
Finans -10.000 -9.000 -8.000 -6.000 -8.000
Resultat før skatt -502.000 1.627.000 881.000 312.000 1.314.000
Skattekostnad 110.000 -358.000 -204.000 -73.000 -325.000
Årsresultat -391.000 1.269.000 677.000 239.000 989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.818.000 5.150.000 2.726.000 3.218.000 3.517.000
Sum omløpsmidler 5.968.000 7.674.000 6.876.000 5.328.000 5.862.000
Sum eiendeler 9.786.000 12.824.000 9.602.000 8.546.000 9.379.000
Sum opptjent egenkapital 7.747.000 8.139.000 6.870.000 6.543.000 6.304.000
Sum egenkapital 8.047.000 8.439.000 7.170.000 6.843.000 6.604.000
Sum langsiktig gjeld 69.000 181.000 0 51.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 1.670.000 4.204.000 2.432.000 1.652.000 2.684.000
Sum gjeld og egenkapital 9.786.000 12.824.000 9.602.000 8.546.000 9.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.464.000 10.803.000 9.781.000 8.050.000 9.030.000
Andre inntekter 41.000 1.156.000 60.000 200.000 304.000
Driftsinntekter 7.505.000 11.959.000 9.841.000 8.250.000 9.334.000
Varekostnad -1.607.000 -2.456.000 -1.645.000 -1.461.000 -1.715.000
Lønninger -3.274.000 -4.060.000 -3.949.000 -3.487.000 -3.553.000
Avskrivning -1.314.000 -1.122.000 -1.063.000 -1.012.000 -939.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.802.000 -2.685.000 -2.295.000 -1.972.000 -1.805.000
Driftskostnader -7.997.000 -10.323.000 -8.952.000 -7.932.000 -8.012.000
Driftsresultat -492.000 1.636.000 889.000 319.000 1.323.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -11.000 -10.000 -10.000 -11.000
Finans -10.000 -9.000 -8.000 -6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -350.000 0 0
Årsresultat -391.000 1.269.000 677.000 239.000 989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 32.000 0 0
Fast eiendom 198.000 220.000 274.000 329.000 383.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.411.000 4.554.000 2.405.000 2.875.000 3.133.000
Sum varige driftsmidler 3.609.000 4.774.000 2.679.000 3.203.000 3.517.000
Sum finansielle anleggsmidler 209.000 376.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 3.818.000 5.150.000 2.726.000 3.218.000 3.517.000
Varebeholdning 7.000 26.000 17.000 8.000 14.000
Kundefordringer 1.044.000 1.449.000 3.067.000 1.734.000 2.670.000
Andre fordringer 80.000 312.000 28.000 177.000 68.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.837.000 5.887.000 3.764.000 3.409.000 3.110.000
Sum omløpsmidler 5.968.000 7.674.000 6.876.000 5.328.000 5.862.000
Sum eiendeler 9.786.000 12.824.000 9.602.000 8.546.000 9.379.000
Sum opptjent egenkapital 7.747.000 8.139.000 6.870.000 6.543.000 6.304.000
Sum egenkapital 8.047.000 8.439.000 7.170.000 6.843.000 6.604.000
Sum avsetninger til forpliktelser 69.000 181.000 0 51.000 91.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 69.000 181.000 0 51.000 91.000
Leverandørgjeld 158.000 2.195.000 309.000 253.000 255.000
Betalbar skatt 2.000 145.000 287.000 113.000 291.000
Skyldig offentlige avgifter 511.000 708.000 761.000 748.000 964.000
Utbytte 0 -350.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000.000 1.156.000 725.000 537.000 1.173.000
Sum kortsiktig gjeld 1.670.000 4.204.000 2.432.000 1.652.000 2.684.000
Sum gjeld og egenkapital 9.786.000 12.824.000 9.602.000 8.546.000 9.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.298.000 3.470.000 4.444.000 3.676.000 3.178.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.8 2.8 3.2 2.2
Likviditetsgrad 2 3.6 1.8 2.8 3.2 2.2
Soliditet 82.2 65.8 74.7 80.1 70.4
Resultatgrad -6.6 13.7 9 3.9 14.2
Rentedekningsgrad -44.7 148.7 88.9 31.9 120.3
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.3 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet -5.0 12.8 9.3 3.8 14.1
Signatur
03.05.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Ludvig AkreStyreleder69
Eva Sanner AkreVaramedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ole Ludvig Akre100.0069
Ole Ludvig Akre100.00 
Ole Ludvig Akre100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00