Rauland Betong Og Driftsservice AS
Juridisk navn:  Rauland Betong Og Driftsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35073418
Postboks 24 Fax: 35073418
3884 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 976328892
Aksjekapital: 380.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 23.04.1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vinje Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,04%
Resultat  
  
-4,73%
Egenkapital  
  
31,65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.735.000 1.808.000 1.411.000 973.000 927.000
Resultat: 322.000 338.000 113.000 -292.000 -271.000
Egenkapital: 1.044.000 793.000 527.000 413.000 670.000
Regnskap for Rauland Betong Og Driftsservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.735.000 1.808.000 1.411.000 973.000 927.000
Driftskostnader -1.330.000 -1.348.000 -1.207.000 -1.185.000 -1.126.000
Driftsresultat 405.000 459.000 204.000 -212.000 -199.000
Finansinntekter 0 0 0 8.000 5.000
Finanskostnader -84.000 -121.000 -91.000 -87.000 -77.000
Finans -84.000 -121.000 -91.000 -79.000 -72.000
Resultat før skatt 322.000 338.000 113.000 -292.000 -271.000
Skattekostnad -71.000 -72.000 0 34.000 69.000
Årsresultat 251.000 266.000 113.000 -257.000 -202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.178.000 1.957.000 2.070.000 2.070.000 2.206.000
Sum omløpsmidler 1.461.000 1.285.000 876.000 845.000 622.000
Sum eiendeler 3.639.000 3.242.000 2.946.000 2.915.000 2.828.000
Sum opptjent egenkapital 664.000 413.000 147.000 33.000 290.000
Sum egenkapital 1.044.000 793.000 527.000 413.000 670.000
Sum langsiktig gjeld 2.283.000 2.313.000 2.307.000 2.391.000 2.041.000
Sum kortsiktig gjeld 311.000 136.000 112.000 111.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 3.638.000 3.242.000 2.946.000 2.915.000 2.827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.164.000 1.237.000 1.057.000 768.000 844.000
Andre inntekter 571.000 571.000 354.000 205.000 82.000
Driftsinntekter 1.735.000 1.808.000 1.411.000 973.000 927.000
Varekostnad -336.000 -315.000 -306.000 -183.000 -247.000
Lønninger -187.000 -256.000 -278.000 -391.000 -271.000
Avskrivning -231.000 -269.000 -262.000 -266.000 -240.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -576.000 -508.000 -361.000 -328.000 -368.000
Driftskostnader -1.330.000 -1.348.000 -1.207.000 -1.185.000 -1.126.000
Driftsresultat 405.000 459.000 204.000 -212.000 -199.000
Finansinntekter 0 0 0 8.000 5.000
Finanskostnader -84.000 -121.000 -91.000 -87.000 -77.000
Finans -84.000 -121.000 -91.000 -79.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 251.000 266.000 113.000 -257.000 -202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.124.000 1.099.000 1.047.000 898.000 805.000
Maskiner anlegg 663.000 339.000 67.000 0 1.053.000
Driftsløsøre 285.000 380.000 812.000 1.171.000 347.000
Sum varige driftsmidler 2.072.000 1.817.000 1.926.000 2.070.000 2.206.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 140.000 144.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.178.000 1.957.000 2.070.000 2.070.000 2.206.000
Varebeholdning 157.000 215.000 201.000 135.000 152.000
Kundefordringer 295.000 252.000 228.000 104.000 95.000
Andre fordringer 19.000 27.000 14.000 3.000 3.000
Sum investeringer 1.000 1.000 26.000 26.000 26.000
Kasse, bank 989.000 790.000 407.000 577.000 345.000
Sum omløpsmidler 1.461.000 1.285.000 876.000 845.000 622.000
Sum eiendeler 3.639.000 3.242.000 2.946.000 2.915.000 2.828.000
Sum opptjent egenkapital 664.000 413.000 147.000 33.000 290.000
Sum egenkapital 1.044.000 793.000 527.000 413.000 670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 115.000 72.000 0 0 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.283.000 2.313.000 2.307.000 2.391.000 2.041.000
Leverandørgjeld 232.000 41.000 32.000 14.000 25.000
Betalbar skatt 28.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 68.000 37.000 57.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 28.000 44.000 40.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 311.000 136.000 112.000 111.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 3.638.000 3.242.000 2.946.000 2.915.000 2.827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.150.000 1.149.000 764.000 734.000 506.000
Likviditetsgrad 1 4.7 9.4 7 7.6 5.4
Likviditetsgrad 2 4.2 7.9 6 6.4 4.1
Soliditet 28.7 24.5 17.9 14.2 23.7
Resultatgrad 23.3 25.4 14.5 -21.8 -21.5
Rentedekningsgrad 4.8 3.8 2.2 -2.4 -2.6
Gjeldsgrad 2.5 3.1 4.6 6.1 3.2
Total kapitalrentabilitet 11.1 14.2 6.9 -6.9
Signatur
21.07.2017
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
21.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørnar NesetStyreleder46
Bjørgulf NesetStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
B.B. Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00