Autorisert Regnskapsfører Christian Løvdal
Juridisk navn:  Autorisert Regnskapsfører Christian Løvdal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38090455
Slettheitoppen 9 Slettheitoppen 9 Fax:
4626 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 976376293
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 09.05.1996
Foretakstype: ENK
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Utvikling:
Omsetning  
  
34,69%
Resultat  
  
34,69%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 66.000 49.000 20.000
Resultat: 66.000 49.000 20.000
Egenkapital: 0 0 0
Regnskap for Autorisert Regnskapsfører Christian Løvdal
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 66.000 49.000 20.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 66.000 49.000 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 66.000 49.000 20.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 66.000 49.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.000 49.000 20.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 66.000 49.000 20.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 66.000 49.000 20.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 66.000 49.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 100.0 100.0 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00